KUL Logo

Informacje dla Kandydatów

Szczegółowy opis wszystkich kierunków dostępnych na KUL znajdziesz w odpowiednich zakładkach na stronie kandydat.kul.pl

Rejestracja na studia odbywa się tylko za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego e-Rekrut:
https://rekrut.kul.lublin.pl

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Biuro Rekrutacji
rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (studia w języku angielskim oraz cudzoziemcy)
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku:
+48 81 445 41 37 (w języku polskim)
+48 81 445 42 16 (w języku angielskim)
+48 81 445 42 62 (w języku rosyjskim i ukraińskim)
+ 48 502 956 162 (WhatsApp)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL
Szkoła Doktorska
phd@kul.pl
+ 48 81 445 41 89, +48 81 445 41 29
https://phd.kul.pl/ 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
centrumsp@kul.pl
+48 81 445 39 95, +48 81 445 39 96
https://kandydat.kul.pl/podyplomowe/ 

   O Biurze Rekrutacji – kontakt

   Akty prawne

   Terminarz rekrutacji

   Rejestracja krok po kroku

   Sposób przeliczania punktów z matury

   Rejestracja elektroniczna – dokumenty

   Dokumenty składane po przyjęciuelektroniczne potwierdzanie podjęcia studiów

   Dokumenty składane do Szkoły Doktorskiej KUL

   Podjęcie II kierunku studiów / zmiana kierunku / przeniesienie się z innej uczelni

Sprawdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy cudzoziemców oraz Polaków, którzy ukończyli szkołę średnią lub studia za granicą)

   Laureaci i finaliści olimpiad

   Laureaci konkursów przedmiotowych

   Wzory podań i oświadczeń

   Opłaty

   Kandydat obywatel Polski z maturą zagraniczną /dyplomem zagranicznym

   Kandydat cudzoziemiec

   Kandydat z niepełnosprawnością

   Poradnictwo zawodowe dla kandydatów na studia

   Informacje o budynkach należących do Kampusu KUL

   Domy Studenckie KUL

   Sekretariaty Wydziałów – kierunki studiów – dane kontaktowe