KUL Logo

Informacje dla Kandydatów

Szczegółowy opis wszystkich kierunków dostępnych na KUL znajdziesz na stronie kandydat.kul.pl

Rejestracja na studia odbywa się tylko za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego e-Rekrut:
https://rekrut.kul.lublin.pl

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Biuro Rekrutacji
rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (studia w języku angielskim oraz cudzoziemcy)
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku:
+48 81 445 41 37 (w języku polskim)
+48 81 445 42 16 (w języku angielskim)
+48 81 445 42 62 (w języku rosyjskim i ukraińskim)

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL
Szkoła Doktorska
phd@kul.pl
+ 48 81 445 41 89, +48 81 445 41 29
https://phd.kul.pl/ 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
centrumsp@kul.pl
+48 81 445 39 95, +48 81 445 39 96
https://kandydat.kul.pl/podyplomowe/ 

 

O Biurze Rekrutacji – kontakt

Akty prawne

Terminarz rekrutacji

Rejestracja krok po kroku

Sposób przeliczania punktów z matury

Rejestracja elektroniczna – dokumenty

Dokumenty składane po przyjęciuelektroniczne potwierdzanie podjęcia studiów

Dokumenty składane do Szkoły Doktorskiej KUL

Podjęcie II kierunku studiów / zmiana kierunku / przeniesienie się z innej uczelni

Sprawdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci konkursów przedmiotowych

Wzory podań i oświadczeń

Opłaty

Kandydat cudzoziemiec

Kandydat z niepełnosprawnością

Poradnictwo zawodowe dla kandydatów na studia

Informacje o budynkach należących do Kampusu KUL

Domy Studenckie KUL

Sekretariaty Wydziałów – kierunki studiów – dane kontaktowe