KUL Logo

Specjalistyczne Studium Teologiczne

SPECJALISTYCZNE STUDIUM TEOLOGICZNE łączy w sobie dwie ścieżki kształcenia realizowane na Wydziale Teologii KUL: Teologiczne Studium Licencjackie oraz Specjalistyczny Kurs Teologiczny.

Teologiczne Studium Licencjackie

(dla absolwentów studiów magisterskich)

Specjalistyczny Kurs Teologiczny

(dla absolwentów licencjatu kościelnego)