KUL Logo

Kampus KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II posiada dwa kampusy w Lublinie:

  • Główny
  • Poczekajka

i Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.

Do Uniwersytetu należą również inne budynki na terenie Lublina:


Kampus Główny znajduje się przy Al. Racławickich 14.

Na terenie kampusu znajduje się:

  • Gmach Główny (GG), Collegium Jana Pawła II (C), Collegium Norwidianum (CN), Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
  • Kościół Akademicki KUL
  • Konwikt Księży Profesorów i Studentów


Kampus Poczekajka

zlokalizowany jest przy ul. Konstantynów 1. Swoją siedzibę ma tam Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych oraz Wydziału Medycznego.

Na terenie kampusu znajduje się także: