KUL Logo

O Biurze Rekrutacji

Biuro Rekrutacji działa w strukturze Działu Kształcenia KUL, zapewniając kompleksowe wsparcie kandydatom na studia licencjackie (I stopnia), magisterskie (II stopnia) oraz jednolite magisterskie, oferowane przez Uczelnię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nasze Biuro udziela pomocy w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zapraszamy do kontaktu oraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów w KUL!

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy jest prowadzona przez Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji:
centrumsp@kul.pl

+48 81 445 39 95, +48 81 445 39 96
https://kandydat.kul.pl/podyplomowe/

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL jest prowadzona przez Szkołę Doktorską:
phd@kul.pl
+ 48 81 445 41 89, +48 81 445 41 29
https://phd.kul.pl/

 

Godziny pracy Biura Rekrutacji:
7:30 – 15:30
pokój CN-004 (parter) w budynku Collegium Norwidianum

 

Kontakt:

+48 81 445 41 37kandydaci na studia w j. polskim
rekrutacja@kul.pl

+48 81 445 42 16 kandydaci porozumiewający się w j. angielskim
+48 81 445 42 62 kandydaci porozumiewający się w j. rosyjskim i ukraińskim
study@kul.pl

+48 502 956 162 (komórka, WhatsApp)

Adres do korespondencji:
Biuro Rekrutacji KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, pok. CN-004
20-950 Lublin

 

Pracownicy:
mgr Magdalena Pranagal – kierownik Biura Rekrutacji
mgr Joanna Bańczerowska – obsługa kandydatów w j. angielskim i polskim
mgr Sylwia Tomasik – obsługa kandydatów w j. angielskim i polskim
dr Witalij Rosowski – obsługa kandydatów w j. polskim, ukraińskim i rosyjskim oraz stypendystów NAWA
mgr Yaryna Wojciechowska – obsługa kandydatów w j. polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim