KUL Logo

Wzory podań i oświadczeń

 

Podania – odwołania do Rektora:

WAŻNE: Ponieważ rejestracja na studia odbywa się elektronicznie, odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu na studia należy również złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta rejestracyjnego w systemie e-Rekrut.

Podania złożone poza systemem e-Rekrut  (papierowo, czy mailowo) POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA.

Odwołanie można wgrać na indywidualnym koncie w zakładce DANE OSOBOWE > DOKUMENTY>PODANIA > ODWOŁANIE> dodaj nowy +
Status podania można śledzić w systemie e-rekrut w zakładce KOMUNIKATY
Decyzje będą podejmowane przez Rektora w trybie administracyjnym w ciagu 14 dni od daty złożenia.
O decyzji Rektora kandydat zostanie poinformowany poprzez przesłanie elektronicznego dokumentu za pośrednictwem komunikatora (zakładka KOMUNIKATY) na koncie e-rekrut.

Rezygnacja z podjęcia studiów

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Oświadczenie o drugim kierunku studiów

Oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody (kandydat niepełnoletni)

Oświadczenie cudzoziemca o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia

Declaration Catholic Character KUL (in English)

Oświadczenie promotora – szkoła doktorska

Oświadczenie – dla kierunków prowadzonych w trybie hybrydowym

WAŻNE: powyższych dokumentów nie uwierzytelniasz u notariusza!