KUL Logo

Sekretariaty Wydziałów – kontakt

Osoby zakwalifikowane na studia mogą kontaktować się z Sekretarzami ds. obsługi studentów na poszczególnych Wydziałach („kliknięcie” w zakładkę poniżej kieruje na stronę Wydziału):

Sekretariat Wydziału Teologii – kontakt

Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – kontakt

Sekretariat Wydziału Filozofii – kontakt

Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych – kontakt

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych – kontakt

Sekretariat Wydziału Medycznego – kontakt

Sekretariat Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych – kontakt

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli – kontakt

 • administracja – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445 37 26
 • administracja w Filii KUL w Stalowej Woli – Sekretariat Filii KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3A (pokój 002), 37-450 Stalowa Wola, tel. 81 454 5502, 81 454 5504
 • applied anthropology – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 42 51
 • architektura krajobrazu – Sekretariat Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych: p. WMP-314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 51
 • bezpieczeństwo narodowe – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445 35 43
 • bezpieczeństwo narodowe w Filii KUL w Stalowej Woli – Sekretariat Filii KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3A (pokój 002), 37-450 Stalowa Wola, tel. 81 454 5502, 81 454 55 04
 • biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim)/Biotechnology – Sekretariat Wydziału Medycznego: p. WMP-305 (III piętro budynku ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 46 90
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-21
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-38
 • edytorstwo – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL),  tel.  81 445 41 47
 • ekonomia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-42,
 • europeistyka (studia w języku angielskim)/European Studies – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445 37 27
 • filologia angielska (stacjonarne) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 72
 • filologia angielska (niestacjonarne) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 64
 • filologia germańska (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 71
 • filologia klasyczna – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 64
 • filologia niderlandzka – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 47
 • filologia polska – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 47
 • filologia romańska (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 71
 • filozofia (studia w języku polskim i angielskim)/Philosophy – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 42 51
 • hispanistyka – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 64
 • historia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 72
 • historia sztuki – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 71
 • humanistyka cyfrowa (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 41 47
 • informatyka (studia w języku polskim i angielskim)/Informatics – Sekretariat Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych: p. WMP-314 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 52 (studia I stopnia); p. WMP-314 (III piętro budynku ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 50 (studia II stopnia) p. WMP-315 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 51 (studia w jęz. angielskim)
 • italianistyka – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL),  tel.  81 445 41 72
 • kognitywistyka – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 42 51
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL),  tel.  81 445 41 72
 • kryminologia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-46
 • kierunek lekarski – Wydział Medyczny: p. WMP-314, tel. 81 445 45 50
 • lingwistyka stosowana – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL),  tel.  81 445 41 72
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Sekretariat Kolegium MISHuS: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445-41-76, mish@kul.pl
 • muzykologia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 71
 • nauki o rodzinie – Sekretariat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445 38 33
 • nauki o rodzinie w Filii KUL w Stalowej Woli – Sekretariat Filii KUL w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3A (pokój 002), 37-450 Stalowa Wola, tel. 81 454 5502, 81 454 5504
 • pielęgniarstwo – Sekretariat Wydziału Medycznego: p. WMP-305 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 53
 • położnictwo – Sekretariat Wydziału Medycznego: p. WMP-305 (III piętro, kampus Poczekajka, ul. Konstantynów 1H), tel. (081) 445 45 53
 • pedagogika – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-33-90 (II stopień), tel. 81 445-35-21 (I stopień)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-33-90
 • pedagogika specjalna  – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-33-21
 • praca socjalna (I stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-21
 • praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-21
 • prawo (stacjonarne) – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445 37 27
 • prawo (niestacjonarne) – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-736 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445 37 24
 • prawo kanoniczne – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-736 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II),tel. 81 445 37 24
 • prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)/European Union Law – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445 37 27
 • prawo w biznesie – Sekretariat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Kolegium Jana Pawła II),tel. 81 445 37 26
 • psychologia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-42-99, tel. 81 445-35-46, tel. 81 445-42-98
 • retoryka stosowana – Sekretariat Wydziału Filozofii: p. GG-251 (II piętro Głównego Gmachu KUL), tel.  81 445 42 51
 • sinologia – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-146 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 64
 • socjologia – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-99 (I stopień), tel. 81 445-35-98 (II stopień)
 • stosunki międzynarodowe – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. C-546 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-43
 • teologia/Theology – Sekretariat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II), Teologia – kurs A – s. 81 445 38 41; Teologia – kurs B – tel. 81 445 38 33
 • Teologiczne Studium Licencjackie – Sekretariat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445 38 41
 • turystyka kulturowa (II stopnia) – Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. GG-147 (I piętro Głównego Gmachu KUL), tel. 81 445 41 72
 • zarządzanie – Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Kolegium Jana Pawła II), tel. 81 445-35-38