KUL Logo

Poradnictwo zawodowe dla kandydatów na studia

Poradnictwo zawodowe dla kandydatów na studia

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia

Możliwość umawiania się od rozpoczęcia naboru/rejestracji na studia.  Zgłoszenia przyjmujemy również wcześniej, aż do końca prowadzonej rekrutacji oraz naboru dodatkowego

Konieczne są zapisy lub telefoniczne ustalenie terminu z doradcą zawodowym.

Zgłoszenia na adres e-mail: doradca@kul.pl, tel. 81 445 41 31

Forma spotkań: indywidualna, bezpłatna, w formie stacjonarnej lub on – line zależnie od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb kandydata.

Proces doradczy będzie uwzględniał od 1 do 3 spotkań oraz uwzględniał specyficzne potrzeby  kandydatów  oraz ich  rodziców.

Cele:

 • Wsparcie w decyzjach edukacyjnych
 • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia
 • Diagnoza predyspozycji i zdolności
 • Pomoc w określeniu, kierunku studiów odpowiadającego predyspozycjom i zainteresowaniom kandydata
 • Możliwość zajęć grupowych.
 • Możliwość spotkania z rówieśnikami podczas warsztatów w ramach których wzajemnie będziemy  inspirować się swoimi pomysłami na przyszłość edukacyjna i zawodową, co  pomoże przełożyć marzenia, zainteresowania, plany na dokonywane przez kandydatów decyzje edukacyjne i konkretne cele.

Nasza misja:

Głównym celem działalności biura jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:

 • wyboru drogi rozwoju zawodowego;
 • pomocy w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;
 • pomocy w znalezieniu pracy odpowiadającej wykształceniu oraz zawodowym aspiracjom;

Nasze działania:

 • doradztwo zawodowe
 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy oraz praktyk
 • organizacja nadobowiązkowych praktyk zawodowych
 • organizowanie spotkań zawodoznawczych z przedstawicielami różnych  zawodów
 • organizacja Targów Pracy i Praktyk
 • organizacja i prowadzenie warsztatów szkoleniowych
 • organizacja spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji pracodawców

Szczegółowe informacje:

Godziny pracy Biura Karier KUL: 7:30 – 15:30

Jak do nas trafić?

Biuro mieści się w budynku Głównego Gmachu KUL w pokoju 131 (I piętro).
Wejście znajduje się obok Kościoła Akademickiego KUL (po lewej stronie).

Kontakt:

tel: +48 81 445 41 31 

e-mail:

kariera@kul.pl           – mail ogólny

doradca@kul.pl         – mail dla kandydatów

FB: https://www.facebook.com/kulbiurokarier

Adres do korespondencji:
Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pok. GG-131
20-950 Lublin