KUL Logo

Informacje dla kandydatów

Drodzy Kandydaci!

Rejestracja na studia odbywa  w trybie on-line – za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl

Korespondencja związana z rejestracją prowadzona jest za pośrednictwem maila, komunikatora na koncie rekrutacyjnym (e-Rekrut) i telefonicznie.

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt z odpowiednią jednostką:

Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów (rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie): kontakt mailowy rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (dla cudzoziemców) albo telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00) tel. +48 81 445 41 37 – kandydaci na studia w języku polskim, +48 81 445 42 16 – kandydaci na studia w języku angielskim.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL: kontakt mailowy phd@kul.pl albo telefoniczny + 48 81 445 41 89, +48 81 445 41 29.

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy: kontakt mailowy centrumsp@kul.pl  albo telefoniczny 
+48 81 445 39 95; +48 81 445 39 96.

O Biurze – kontakt

Akty prawne

Terminarz rekrutacji

Rejestracja krok po kroku

Sposób przeliczania punktów z matury

Rejestracja elektroniczna – dokumenty

Dokumenty składane po przyjęciu – elektroniczne potwierdzanie podjęcia studiów!

Dokumenty składane do Szkoły Doktorskiej KUL

Rejestracja – podjęcie II kierunku studiów / zmiana kierunku / przeniesienie się z innej uczelni

Sprawdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci konkursów przedmiotowych

Wzory podań i oświadczeń

Opłaty

Kandydat cudzoziemiec

Kandydat z niepełnosprawnością

Informacje o budynkach należących do Kampusu KUL

Domy Studenckie KUL

Sekretariaty Wydziałów – kierunki studiów – kontakt