KUL Logo

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

NOWY KIERUNEK STUDIÓW !!!

Od semestru letniego roku akad. 2019/2020 rusza kierunek PIELĘGNIARSTWO (studia o profilu praktycznym I i II stopnia) – rejestracja kandydatów od 2 XII 2019 r. do 30 I 2020 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych – od 24 lutego 2020 r.