KUL Logo

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Drodzy Kandydaci i Studenci !

 Rejestracja na studia odbywa się w trybie on-line – za pośrednictwem strony kandydat.kul.pl. Korespondencja związana z rejestracją prowadzona jest za pośrednictwem maila, komunikatora na koncie rekrutacyjnym i telefonicznie. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (dla cudzoziemców) albo telefoniczny: tel. (81) 445 41 37 – kandydaci na studia w języku polskim, (81) 445 42 16 – kandydaci na studia w języku angielskim.

  Senat KUL podjął uchwałę o zmianie kryteriów kwalifikacji na niektóre kierunki poprzez rezygnację z rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów wstępnych wymagających obecności kandydata na Uczelni – szczegóły dostępne są w kryteriach kwalifikacji poszczególnych kierunków!

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA POTWIERDZA ICH PODJĘCIE ELEKTRONICZNIE, ZAŁĄCZA WYMAGANE SKANY DOKUMENTÓW I OTRZYMUJE INFORMACJE O WPISIE NA LISTĘ NA KONCIE E-REKRUT – szczegóły w zakładce „Informacje dla kandydatów”.

WAŻNE: Po potwierdzeniu elektronicznym kandydat zobowiązany jest także przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynek podawczych na KUL oryginał podpisanej ankiety ze zdjęciem i pozostałe wymagane dokumenty!