KUL Logo

Szkoły doktorskie

 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. O koncepcji i zasadach rekrutacji do szkoły doktorskiej na KUL będziemy informować w czerwcu 2019 r.