KUL Logo

(PL)  

(PL) Lingwistyka stosowana: język angielski i język rosyjski / ukraiński

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze:

 • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
 • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
 • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • asystenta w firmie międzynarodowej
 • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
 • koordynatora rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej
 • redaktora tekstów obcojęzycznych
 • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:

 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI

w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową BIZNESOWO-TRANSLATORSKĄ.

Zajęcia unikatowe:
W ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej: Język angielski i Język rosyjski/ukraiński w obsłudze transgranicznej – zajęcia przygotowują do specjalistycznych tłumaczeń na potrzeby spedycji i ruchu transgranicznego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku lingwistyka stosowana)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej ułatwia przygotowanie do certyfikatu Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  biznesowo-translatorskiej (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych.

Praktyki nadobowiązkowe

 • Oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posługuje się w mowie i piśmie dwoma językami obcymi (angielskim oraz   rosyjskim/ ukraińskim) na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • sprawnie posługuje się terminologią ekonomiczną, prawniczą i w zakresie obsługi ruchu transgranicznego w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim / ukraiński
 • zna realia społeczno-gospodarcze i kulturowe studiowanych obszarów językowych i wykorzystuje tę wiedzę podczas realizacji zadań translatorskich
 • stosuje właściwe techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych  z zakresu ekonomii, prawa i obsługi ruchu transgranicznego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
 • profesjonalnie wykonuje zadania translatorskie, umiejętnie organizując warsztat pracy tłumacza
 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, korzysta z baz danych)

Absolwent:

 • podejmuje się roli tłumacza pisemnego i ustnego z języka obcego na język ojczysty  (i w kierunku odwrotnym) w różnych sytuacjach zawodowych: spotkaniach biznesowych, kulturalnych, mediacjach, postępowaniach rekrutacyjnych, zleceniach tłumaczeniowych on-line, sytuacjach losowych
 • sprawnie komunikuje się w środowisku zawodowym tłumaczy i specjalistów z zakresu dziedziny, której dotyczą tłumaczone teksty
 • współpracuje z organizacjami tłumaczy, jest aktywny na forach branżowych
 • potrafi zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy

Absolwent:

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Absolwent:

 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, narzędzia CAT)
 • sprawnie posługuje się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • zna aplikacje do zarządzania projektem translatorskim
 • wykorzystuje komunikatory wspomagające komunikację w pracy zespołowej
 • posługuje się aplikacjami wspomagającymi wykonywanie ćwiczeń językowych
 • sprawnie posługuje się edytorami tekstu w tłumaczeniach pisemnych i redakcji tekstów obcojęzycznych

Absolwent:

 • potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy materiałów źródłowych na potrzeby pracy naukowej
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji, stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (30% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny – angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.


Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (30% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny – angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (30% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny – angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (30% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny – angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Lingwistyka stosowana:

 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!