KUL Logo

Olimpiady

  1. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych stopnia centralnego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki studiów wymienione w poniższym zestawieniu.
  2. Laureat jest zwolniony z całości postępowania kwalifikacyjnego i otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
  3. Laureaci mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  4. Laureaci olimpiad stopnia centralnego zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do załączenia w systemie rekrutacyjnym skanu zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule oraz skanu świadectwa dojrzałości, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim także skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  5. Laureaci centralnych olimpiad nie mających uprawnień przyznanych przez Senat KUL mogą korzystać z uprawnień olimpijczyków na zasadach ogólnych, jeżeli zasady organizacji olimpiady nie budzą zastrzeżeń Rektora.

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię polską, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, MISHuS, Muzykologię, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na Bezpieczeństwo narodowe, Historię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Kognitywistykę, kierunek Lekarski, MISHuS, Nauki o rodzinie, Retorykę stosowaną, Pielęgniarstwo, Położnictwo

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę, kierunek Lekarski, MISHuS, Retorykę stosowaną, Pielęgniarstwo, Położnictwo

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, MISHuS, Nauki o rodzinie, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę i Retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Filozofię, Filologię klasyczną, Historię, Historię sztuki, Hispanistykę, Italianistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Administrację, Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Edytorstwo, Europeistykę, Filozofię, Filologię klasyczną, Filologię polską, Historię, Historię sztuki, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Kognitywistykę, Nauki o rodzinie, Pedagogikę, Prawo, Prawo kanoniczne, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Informatykę, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Socjologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Italianistykę, Filologię angielską, Filologię klasyczną, Filologię niderlandzką, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Lingwistykę stosowaną, Romanistykę, Sinologię, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Lingwistykę stosowaną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści– na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Historię, Historię sztuki, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Historię, Historię sztuki, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filologię niderlandzką, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Lingwistykę stosowaną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci  i finaliści – na Informatykę, Edytorstwo, Filologię angielską, Filologię niderlandzką, Filologię polską, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Lingwistykę stosowaną, Romanistykę, Sinologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Coaching i doradztwo kariery, Dziennikarstwo i komunikcję społeczną, Edytorstwo, Historię, Historię sztuki, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Kognitywistykę, MISHuS, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Biotechnologię, Ekonomię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę, Zarządzanie

laureaci i finaliści – na Administrację, Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Coaching i doradztwo kariery, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Prawo, Pracę socjalną, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie