KUL Logo

Konkursy

  1. Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki studiów wymienione poniżej.
  2. Laureat jest zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego i otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
  3. Laureaci mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  4. Laureaci konkursów zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do załączenia w systemie rekrutacyjnym skanu zaświadczenia o udziale w konkursie i uzyskanym tytule oraz skanu świadectwa dojrzałości, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim także skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
laureaci – na edytorstwo, filologię polską, filozofię, kognitywistykę, retorykę stosowaną
3 laureatów – na filologię romańską
9 laureatów – na filozofię lub teologię
laureat I-VI miejsca – na bezpieczeństwo narodowe, doradztwo kariery i doradztwo personalne, dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, pedagogikę, pedagogikę specjalną, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

4 laureatów – na administrację, prawo, prawo kanoniczne
laureaci – na edytorstwo, filologię angielską, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię niderlandzką, filologię polską, filologię romańską, filologię – sinologię, hispanistykę, historię, historię sztuki, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną
laureaci – na bezpieczeństwo narodowe, doradztwo kariery i doradztwo personalne, dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, pedagogikę, pedagogikę specjalną, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, zarządzanie
laureaci I-III miejsca drugiego etapu – na architekturę krajobrazu
3 laureatów – na filozofię, kognitywistykę lub retorykę stosowaną
5 laureatów – na edytorstwo, filologię angielską, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię niderlandzką, filologię polską, filologię romańską, filologię – sinologię, hispanistykę, historię, historię sztuki, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną