KUL Logo

(PL)  

(PL) Sinologia

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu tłumacza z języka chińskiego na język polski i z języka polskiego na chiński na poziomie równorzędnym B2;
  • przy wyborze zajęć z języka chińskiego biznesowego występowanie w roli tłumacza symultanicznego przy negocjacjach biznesowych na poziomie równorzędnym B2, lub
  • pracy lektora języka chińskiego na poziomie równorzędnym B2;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę w wymiarze 60 godzin, która jest realizowana w V semestrze (III rok studiów).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • uporządkowana wiedza z zakresu kultury Chin, w tym literatury, sztuki, filozofii oraz stosunków Chin z Koreą Pd. i Pn.
 • dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język literacki, język biznesowy);
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania warsztatu tłumacza oraz lektora języka chińskiego.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku chińskojęzycznym;
 • umiejętność komunikowania się z osobami posługującymi się standardowym językiem chińskim z poszanowaniem ich odrębności kulturowej;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie, biurze podróży czy szkole języków.

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • umiejętność stałego samodoskonalenia się, rozwoju kompetencji językowych, poznawania nowej terminologii biznesowej.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedsiębiorstwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych oraz słowników w pracy tłumacza i lektora języka chińskiego;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji biznesowych i językowych oraz innych, przydatnych w działalności biznesowej, edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności zawodowej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60 % wyniku końcowego)
 • język polski (40 % wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60 % wyniku końcowego)
 • język polski lub język ojczysty (40 % wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60 % wyniku końcowego)
 • język polski (40 % wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język angielski (60 % wyniku końcowego)
 • język polski (40 % wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!