KUL Logo

(PL)  

(PL) Prawo w biznesie

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • zarządzania przedsiębiorstwem i doradztwa zarządom małych i średnich przedsiębiorstw;
 • podjęcia zatrudnienia w pracy wymagającej kompetencji zarządczych i organizacyjnych;
 • pracy w działach prawnych jako m. in in-house lawyer, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumieją procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy w działach finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych oraz organizacyjnych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych;
 • myślenia kreatywnego, rozumienia przyszłego rynku pracy i pracy w nowopowstających branżach, tj. np. zielona energia, cyberbezpieczeństwo i inne.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Dodatkowe informację o kierunku można znaleźć na stronie: prawowbiznesie.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 160 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym

Instytut Nauk Prawnych współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą między innymi następujące podmioty: Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Grupa ORLEN, General Investment TFI S.A., ENEA Operator S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Grupa LOTOS S.A. (aktualnie Grupa ORLEN S.A.), TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • oferta dostępna w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci znają uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci mają przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pracy w przedsiębiorstwach każdego szczebla. Absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży, a także rozwoju biznesu. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie metod zarządzania projektem.

Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie współpracy biznesu z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, a także znajomość zasad zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego w zmieniających się warunkach rynkowych.

Absolwenci posiadają kompetencje w zakresie in-house lawyer, doradztwa zarządom małych i średnich przedsiębiorstw, zawierania umów, rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych.

Absolwenci posiadają umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy, przebranżowienia i zdobywania nowych kompetencji.

Korzystanie z technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w celu autoprezentacji, korzystanie z technik negocjacyjnych i mediacyjnych w celu rozwiązywania sporów; umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania słownie i na piśmie; posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

Znajomość podstaw prawa, ekonomii i rachunkowości; przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod zarządzania projektem.

Posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; posługuje się programami zawierającymi systemy informacje prawniczej.

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań oraz prezentować wynika badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!