KUL Logo

(PL)  

(PL) Stosunki międzynarodowe

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują:

 • do pracy zawodowej w co najmniej kilku sektorach rynku pracy, m.in. w następujących placówkach: organizacje międzynarodowe, dyplomacja, administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, media, straż graniczna, agencje celne
 • pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, analityk lub specjalista w administracji państwowej
 • specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • specjalistów zdolnych do realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera współpraca instytucjonalna Instytutu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, która umożliwia zdobycie kontaktów, realizację idei integracji społecznej, działalność wolontariacką.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studia oferują 2 specjalizacje:

 • współpraca transgraniczna
 • stosunki transatlantyckie

Dzięki dostępnym specjalizacjom absolwent nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji w zakresie analizy zjawisk obejmujących przestrzeń transatlantycką.

 • zdobycie podstawowej wiedzy nt. komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości
 • przygotowanie do prowadzenia negocjacji i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych
 • zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej

 • rozumienie na poziomie podstawowym tekstu w języku obcym oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia rozmowy w języku obcym
 • znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa, polityki

Wykłady fakultatywne w języku angielskim: Europe in the World, Intercultural communication.

 • znajomość podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

 • umiejętność analizowania i samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych

 • absolwent wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.