KUL Logo

Historia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • zdobycie pogłębionej wiedzy historycznej, doskonalenia warsztatu badacza, dydaktyki i archiwistyki oraz zdobycie szeregu nowych umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych.

Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii w szkołach ponadgimnazjalnych

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją

Tytuł zawodowy magistra w zakresie historii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (m.in. na historii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją: pedagogiczną lub archiwalną
 • nadobowiązkowe:

– zdobycie doświadczenia w ramach objazdów naukowych

– oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Swoje pasje i zainteresowania studenci historii mogą realizować w ramach aktywnie działającego, jednego z najstarszych na KUL, Koła Naukowego Historyków Studentów. Od kilku lat działa również Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, które skupia studentów zajmujących się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pogłębiona znajomość historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą
 • umiejętność analizy różnorodnych procesów historycznych
 • wiedza i umiejętności w zakresie dydaktyki szczegółowej historii
 • wiedza i umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

 • umiejętność planowania i konstruowania narzędzi dydaktycznych
 • umiejętność organizacji warsztatu pracy
 • umiejętność rozstrzyganie i łagodzenie konfliktów (w tym konfliktów szkolnych)
 • umiejętność organizacji pracy zespołów uczniowskich

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na odpowiednim poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • specjalizacja archiwalna umożliwia uczestnictwo w zajęciach: Informatyka archiwalna; Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie; Digitalizacja zasobów archiwalnych.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia lub geografia;

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych, społecznych i prawnych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.