KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy pedagogicznej w zależności od wybranej specjalności:
  • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej; Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego; Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja (studia stacjonarne)
  • Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka (studia niestacjonarne)

Tytuł magistra w zakresie pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu “Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia posiadają uprawnienia pedagogiczne (studia niestacjonarne II stopnia nie dają takich uprawnień).

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera indywidualna działalność prospołeczna: uczestnictwo w warsztatach, projektach, przedstawieniach teatralnych w przedszkolach i klasach I – III szkół województwa lubelskiego; zaangażowanie w Kole Naukowym Studentów Pedagogiki; zaangażowanie w wolontariat studencki.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent pedagogiki nabywa kompetencje specjalistyczne związane z realizowaną specjalnością:

 • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • umiejętność eksponowania własnego wizerunku zawodowego i osobowościowego
 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zwłaszcza w zarządzaniu
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • umiejętność wyrażania siebie: swoich uczuć, postaw, myśli
 • umiejętność prowadzenia dialogu
 • doskonalenie inteligencji emocjonalnej
 • wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów
 • umiejętność prowadzenia mediacji
 • umiejętności w zakresie kierowania zespołami w placówkach oświatowych
 • wiedza i umiejętności w stosowaniu przedsiębiorczości w oświacie

 • znajomość języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • pogłębiona znajomość obsługi komputera i podstawowych programów informatycznych
 • podstawowa znajomość programów informatycznych stosowanych w zarządzaniu oświatą

 • umiejętność analizowania procesów edukacyjnych i zachodzących w zarządzaniu oświatą

 • wiedza i umiejętności do inicjowania samodzielnej aktywności edukacyjnej w sektorze niepublicznej oświaty wszelkiego stopnia, w tym katolickiej

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia
następujących przedmiotów:
1. Dydaktyka ogólna
2. Wprowadzenie do pedagogiki
3. Historia myśli pedagogicznej
4. Metodologia badań pedagogicznych.