KUL Logo

(PL)  

(PL) Pielęgniarstwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń:

 • pielęgnacyjnych,
 • zapobiegawczych,
 • diagnostycznych,
 • leczniczych,
 • rehabilitacyjnych,
 • z zakresu promocji zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 nr 576, ze zm.) absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach i domach pomocy społecznej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Studenci pielęgniarstwa odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 30 tygodni (1200 godzin) w wybranych instytucjach:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Instytut Naukowo-Badawczy w Lublinie dr n. med. Zbigniew Kędzierski

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne:

Podstawy pielęgniarstwa
Promocja zdrowia
Podstawowa opieka zdrowotna
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Opieka paliatywnaKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent kierunku pielęgniarstwo:

 • będzie posiadał kompetencje pozwalające rozwijać i wykonywać funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, promowania zdrowia, profilaktyczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną,
 • będzie się zajmował oceną potrzeb, planowaniem, świadczeniem i analizą rezultatów w zakresie profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i poddawanymi rehabilitacji,
 • będzie pomagał chorym, rodzinom i grupom w określaniu i realizowaniu pełnego potencjału zdrowotnego, umysłowego i społecznego,
 • swoje zadania będzie mógł wykonywać w zamkniętych i otwartych przedsiębiorstwach leczniczych oraz w środowisku zamieszkania pacjenta, jego nauki i pracy,
 • uzyskane kompetencje pozwolą na pracę samodzielnie lub w ramach zespołu zakładu leczniczego,
 • może również kierować pracą zawodową pielęgniarek.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka.

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.