KUL Logo

(PL)  

(PL) Olimpiady

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych stopnia centralnego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki studiów wymienione w poniższym zestawieniu.
  2. Laureat jest zwolniony z całości postępowania kwalifikacyjnego i otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
  3. Laureaci mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  4. Laureaci olimpiad stopnia centralnego zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do załączenia w systemie rekrutacyjnym skanu zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule oraz skanu świadectwa dojrzałości, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim także skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  5. Laureaci centralnych olimpiad nie mających uprawnień przyznanych przez Senat KUL mogą korzystać z uprawnień olimpijczyków na zasadach ogólnych, jeżeli zasady organizacji olimpiady nie budzą zastrzeżeń Rektora.

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię polską, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, MISHuS, Muzykologię, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na Bezpieczeństwo narodowe, Historię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Kognitywistykę, kierunek Lekarski, MISHuS, Nauki o rodzinie, Retorykę stosowaną, Pielęgniarstwo, Położnictwo

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę, kierunek Lekarski, MISHuS, Retorykę stosowaną, Pielęgniarstwo, Położnictwo

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, MISHuS, Nauki o rodzinie, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Biotechnologię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę i Retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Filozofię, Filologię klasyczną, Historię, Historię sztuki, Hispanistykę, Italianistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Administrację, Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Edytorstwo, Europeistykę, Filozofię, Filologię klasyczną, Filologię polską, Historię, Historię sztuki, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Kognitywistykę, Nauki o rodzinie, Pedagogikę, Prawo, Prawo kanoniczne, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Informatykę, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Socjologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Italianistykę, Filologię angielską, Filologię klasyczną, Filologię niderlandzką, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Lingwistykę stosowaną, Romanistykę, Sinologię, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Lingwistykę stosowaną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści– na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Historię, Historię sztuki, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Hispanistykę, Historię, Historię sztuki, Italianistykę, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Romanistykę, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filologię niderlandzką, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Edytorstwo, Filologię klasyczną, Filozofię, Historię, Historię sztuki, Kognitywistykę, Krajoznawstwo i turystykę kulturową, Lingwistykę stosowaną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe

laureaci  i finaliści – na Informatykę, Edytorstwo, Filologię angielską, Filologię niderlandzką, Filologię polską, Filozofię, Germanistykę, Kognitywistykę, Lingwistykę stosowaną, Romanistykę, Sinologię

laureaci i finaliści – na Applied Anthropology, Coaching i doradztwo kariery, Dziennikarstwo i komunikcję społeczną, Edytorstwo, Historię, Historię sztuki, Filologię klasyczną, Filologię polską, Filozofię, Kognitywistykę, MISHuS, Pedagogikę, Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, Pedagogikę specjalną, Retorykę stosowaną, Stosunki międzynarodowe, Teologię

laureaci i finaliści – na Biotechnologię, Ekonomię, Filozofię, Informatykę, Kognitywistykę, Zarządzanie

laureaci i finaliści – na Administrację, Applied Anthropology, Bezpieczeństwo narodowe, Coaching i doradztwo kariery, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Prawo, Pracę socjalną, Retorykę stosowaną, Socjologię, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie