KUL Logo

(PL)  

(PL) Podatki i prawo podatkowe (grupa stacjonarna)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • osoby, które prowadzą lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

• Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego, (6 godz.).
• Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym (8 godz.)
• Ordynacja podatkowa – część materialna (15 godz.)
• Ordynacja podatkowa – część procesowa, (20 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych, (12 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych, (20 godz.)
• Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, europejskie prawo podatkowe, (12 godzin)
• Podstawy prawa gospodarczego (8 godz.)
• Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy(20 godz.)
• Podatek od gier hazardowych(4 godz.)
• Podatki lokalne (12 godz.)
• Podatki majątkowe ( 8 godz.)
• Polityka podatkowa (4 godz.)
• Opłaty publicznoprawne (4 godz.)
• Doradztwo podatkowe (6 godz.)

ĆWICZENIA:

• Organy Krajowej Administracji Skarbowej (8 godz.)
• Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym (8 godz.)
• Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych (7 godz.)
• Analiza podatkowa (6 godz.)
• Postępowanie przed sądami administracyjnymi (6 godz.)
• Postępowanie egzekucyjne w administracji (6 godz.)
• Prawo karne skarbowe ( 8 godz.)

Łączna liczba godzin: 212

Beata Kucia-Guściora
Dr hab. nauk prawnych, prof. KUL, pracownik naukowy zatrudniony w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym, w tym w prawie podatkowym międzynarodowym.
Bożena Zybura
Absolwentka WPiA UMCS. W latach 2007-2010 Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji i w w/w latach redaktor Naczelny gazety „Doradca Podatkowy”. Od 2010 do 2018 r. Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału KIDP. Aktualnie członek Zarządu i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Właścicielka Kancelarii podatkowej świadczącej od ponad 27 lat kompleksowe usługi na rzecz małych i średnich podmiotów gospodarczych. Reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji oraz przed WSA i NSA w zakresie kontroli decyzji administracyjnych. Wykładowca, doradca podatkowy praktyk, autorka ponad 30 publikacji z zakresu materialnego prawa podatkowego.
Iwona Kamińska-Pecko,
Mgr prawa, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Specjalista w zakresie podatków dochodowych. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego.
Marcin Burzec
Dr nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Stały sekretarz Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Radca prawny i pozaetatowy członek SKO w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Michał Jędrzejczyk
Dr nauk prawnych, asystent Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Radca prawny.
Artur Krukowski
Dr nauk prawnych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ogólnego i szczegółowego.
Grzegorz Matysek
Dr nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS, członek zarządu firmy audytorsko-doradczej DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Biznesu, członek Rady Loży Lubelskiej Business Centre Club. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.
Piotr Pomorski
Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Adam Zdunek 
Dr nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 20 związany ze skarbowością, Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Lublinie, autor lub współautor wielu artykułów naukowych o tematyce podatkowej. Od 2008 roku, współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji “Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce”. Doświadczenie wykładowcy zdobywał min. na studiach podyplomowych kształcących pracowników izb i urzędów skarbowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z procesowym prawem podatkowym oraz prawem karmnym skarbowym.
Bernard Zięba
Mgr prawa, pracownik KAS, wieloletni Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego i wykładowca z zakresu prawa podatkowego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w prawie podatkowym
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu prawa podatkowego krajowego, unijnego oraz międzynarodowego
 • umiejętność ustalania właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o ulgi podatkowe, odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej
 • umiejętność dokonywania obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach i opłatach
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako strony postępowania podatkowego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako kontrolowanego w toku kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie.
Opłata za semestr: 2 000 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
mmunnich@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj