KUL Logo

(PL)  

(PL) Podatki i prawo podatkowe (grupa stacjonarna)

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz  prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przygotowanie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością
 • osoby, które prowadzą lub planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

• Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego, (6 godz.).
• Podstawy prawa cywilnego w kontekście podatkowym (8 godz.)
• Ordynacja podatkowa – część materialna (15 godz.)
• Ordynacja podatkowa – część procesowa, (20 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych, (12 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych, (20 godz.)
• Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, europejskie prawo podatkowe, (12 godzin)
• Podstawy prawa gospodarczego (8 godz.)
• Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy(20 godz.)
• Podatek od gier hazardowych(4 godz.)
• Podatki lokalne (12 godz.)
• Podatki majątkowe ( 8 godz.)
• Polityka podatkowa (4 godz.)
• Opłaty publicznoprawne (4 godz.)
• Doradztwo podatkowe (6 godz.)

ĆWICZENIA:

• Organy Krajowej Administracji Skarbowej (8 godz.)
• Wzory pism procesowych w postępowaniu podatkowym (8 godz.)
• Ewidencja podatkowa i prowadzenie ksiąg podatkowych (7 godz.)
• Analiza podatkowa (6 godz.)
• Postępowanie przed sądami administracyjnymi (6 godz.)
• Postępowanie egzekucyjne w administracji (6 godz.)
• Prawo karne skarbowe ( 8 godz.)

Łączna liczba godzin: 212

Beata Kucia-Guściora
Dr hab. nauk prawnych, prof. KUL, pracownik naukowy zatrudniony w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym, w tym w prawie podatkowym międzynarodowym.
Bożena Zybura
Absolwentka WPiA UMCS. W latach 2007-2010 Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji i w w/w latach redaktor Naczelny gazety „Doradca Podatkowy”. Od 2010 do 2018 r. Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału KIDP. Aktualnie członek Zarządu i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Właścicielka Kancelarii podatkowej świadczącej od ponad 27 lat kompleksowe usługi na rzecz małych i średnich podmiotów gospodarczych. Reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji oraz przed WSA i NSA w zakresie kontroli decyzji administracyjnych. Wykładowca, doradca podatkowy praktyk, autorka ponad 30 publikacji z zakresu materialnego prawa podatkowego.
Iwona Kamińska-Pecko,
Mgr prawa, pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Specjalista w zakresie podatków dochodowych. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego.
Marcin Burzec
Dr nauk prawnych, adiunkta w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Stały sekretarz Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Radca prawny i pozaetatowy członek SKO w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Michał Jędrzejczyk
Dr nauk prawnych, asystent Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na WPPKiA KUL. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego. Radca prawny.
Artur Krukowski
Dr nauk prawnych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Wieloletni wykładowca z zakresu prawa podatkowego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ogólnego i szczegółowego.
Grzegorz Matysek
Dr nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS, członek zarządu firmy audytorsko-doradczej DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Biznesu, członek Rady Loży Lubelskiej Business Centre Club. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.
Piotr Pomorski
Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych oraz w prawie podatkowym ogólnym i szczegółowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
Adam Zdunek 
Dr nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 20 związany ze skarbowością, Naczelnik III Urzędu Skarbowego w Lublinie, autor lub współautor wielu artykułów naukowych o tematyce podatkowej. Od 2008 roku, współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji “Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce”. Doświadczenie wykładowcy zdobywał min. na studiach podyplomowych kształcących pracowników izb i urzędów skarbowych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z procesowym prawem podatkowym oraz prawem karmnym skarbowym.
Bernard Zięba
Mgr prawa, pracownik KAS, wieloletni Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego i wykładowca z zakresu prawa podatkowego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w prawie podatkowym
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu prawa podatkowego krajowego, unijnego oraz międzynarodowego
 • umiejętność ustalania właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju pism procesowych m.in.: wniosków o udzielanie interpretacji podatkowych, wniosków o ulgi podatkowe, odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz zasad rachunkowości podatkowej
 • umiejętność dokonywania obliczeń wysokości zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach i opłatach
 • umiejętność dokonywania wyboru optymalnej formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej.
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako strony postępowania podatkowego, postępowania karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego
 • znajomość praw i obowiązków podatnika jako kontrolowanego w toku kontroli.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań.
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich,
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie.
Opłata za semestr: 2 000 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
mmunnich@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj