KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim – nabór konkursowy na rok 2024/2025

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nabór I w trybie konkursowym

06.05 – 12.07.2024, do godz. 15.30 rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05 – 12.07.2024, do godz. 17.00 rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

12.07.2024, godz. 10:00 egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (studia jednolite magisterskie) oraz Muzykologię (studia I stopnia).

15.07.2024, po godz. 15:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

15 – 18.07.2024, do godz. 15.30elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia/wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

19.07.2024, godz. 14:00 przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

19.07.2024 – po godz. 17:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 23.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia/wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Nabór II i III w trybie konkursowym (dotyczy: muzykologii I st., pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jedn. magisterskie)

19.07 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 25.07.2024 (III nabór konkursowy) rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunku, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

19 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 19.09.2024 (III nabór konkursowy) rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

26.07.2024, godz. 09:00 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, godz. 9:00 (III nabór konkursowy) egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne.

26.07.2024, po godz. 15:30 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, po godz. 15:30 (III nabór konkursowy)elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

26 – 31.07.2024  (II nabór konkursowy) / 20 – 26.09.2024 (III nabór konkursowy)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Na wybranych kierunkach:

  • przesunięcia na liście rankingowej – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej: 24.07.2024 g. 14:00 (III termin); 29.07.2024 g. 14:00 (IV termin); 01.08.2024 g. 14:00 (V termin); 05.08.2024 g. 14:00 (VI termin); 09.08.2024 g. 14:00 (VII termin); 02.09.2024 g. 14:00 (VIII termin); 09.09.2024 g. 14:00 (IX termin); 16.09.2024 g. 14:00 (X termin); 23.09.2024 g. 14:00 (XI termin); 30.09.2024 g. 14:00 (XII termin).
  • elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata: 24.07.2024 po g. 17:30 (III termin); 29.07.2024 po g. 16:30 (IV termin); 01.08.2024 po g. 16:30 (V termin); 05.08.2024 po g. 16:30 (VI termin); 09.08.2024 po g. 16:30(VII termin); 02.09.2024 po g. 16:30 (VIII termin); 09.09.2024 po g. 16:30 (IX termin); 16.09.2024 po g. 16:30 (X termin); 23.09.2024 po g. 16:30 (XI termin); 30.09.2024 po g. 16:30 (XII termin).
  • elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów: 24-27.07.2024 (III termin); 29-31.07.2024 (IV termin); 01-03.08.2024 (V termin); 05-08.08.2024 (VI termin); 09-13.08.2024 (VII termin); 02-05.09.2024 (VIII termin); 09-12.09.2024 (IX termin); 16-19.09.2024 (X termin); 23-26.09.2024 (XI termin); 30.09. – 03.10.2024 (XII termin).

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów:

Kandydaci – obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

01-04.10.2024 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut.
  • do 30.08.2024 (nabór I i II konkursowy) / do 30.09.2024 (pozostałe nabory)dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.
  • do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili zawiadomienia o przyjęciu na studia i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!