KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim i języku angielskim- nabór konkursowy na rok 2023/2024

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

05.05. – 12.07.2023 – rejestracja elektroniczna kandydatów – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

07.07. – 12.07.2023rejestracja elektroniczna kandydatówNowa Matura rocznik 2023. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wprowadzenie wyników oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

05.05-12.07.2023 rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego (po zarejestrowaniu się w systemie e-Rekrut i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji)

14.07.2023, godz. 09:00 – egzaminy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną – studia jednolite magisterskie oraz Muzykologię  –  studia I stopnia)

18.07.2023, po godz. 09:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

18 – 24.07.2023elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

26.07.2023przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

26.07.2023 – po godz. 14:00 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

26 – 31.07.2023 elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

Na wybranych kierunkach Wydziału Medycznego:

  • przesunięcia na liście rankingowej – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

III termin01.08.2023 g. 10:00

IV termin 07.08.2023 g. 10:00

V termin05.09.2023 g. 10:00

  • elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

III termin01.08.2023 g. 14:00

IV termin 07.08.2023 g. 14:00

V termin05.09.2023 g. 14:00

  • elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów.

III termin01-04.08.2023

IV termin07-10.08.2023

V termin05-08.09.2023

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów

Kandydaci – obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

***Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu

02-06.10.2023 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut
  • do 04.09.2023 – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej
  • do 06.10.2023 okazują do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji