KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim – nabór konkursowy na rok 2024/2025

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nabór I w trybie konkursowym

06.05 – 12.07.2024  rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut – (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05 – 12.07.2024 rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

12.07.2024, godz. 10:00 egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (studia jednolite magisterskie) oraz Muzykologię (studia I stopnia).

15.07.2024, po godz. 14:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

15 – 18.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia/wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

19.07.2024 przesunięcia na liście rankingowej (II termin) – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

19.07.2024 – po godz. 17:30 – elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

19 – 23.07.2024 – elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia/wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Nabór II i III w trybie konkursowym (dotyczy: muzykologii I st., pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jedn. magisterskie)

19.07 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 25.07.2024 (III nabór konkursowy) rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunku, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

19 – 25.07.2024 (II nabór konkursowy) / 01.08 – 19.09.2024 (III nabór konkursowy) rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca znajomość języka polskiego – poziom B2 (po zarejestrowaniu się i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej;  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji KUL; rozmowa przeprowadzana on-line).

26.07.2024, godz. 10:00 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, godz. 9:00 (III nabór konkursowy) egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne.

26.07.2024, po godz. 15:30 (II nabór konkursowy) / 20.09.2024, po godz. 15:00 (III nabór konkursowy)elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata.

26 – 31.07.2024  (II nabór konkursowy) / 20 – 26.09.2024 (III nabór konkursowy)elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości na indywidualnym koncie w systemie e-Rekrut – zawiadomienie o przyjęciu na studia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Na wybranych kierunkach:

  • przesunięcia na liście rankingowej – dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej: 24.07.2024 g. 14:00 (III termin); 29.07.2024 g. 14:00 (IV termin); 01.08.2024 g. 14:00 (V termin); 05.08.2024 g. 14:00 (VI termin); 09.08.2024 g. 14:00 (VII termin); 02.09.2024 g. 14:00 (VIII termin); 09.09.2024 g. 14:00 (IX termin); 16.09.2024 g. 14:00 (X termin); 23.09.2024 g. 14:00 (XI termin); 30.09.2024 g. 14:00 (XII termin).
  • elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego – ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata: 24.07.2024 po g. 17:30 (III termin); 29.07.2024 po g. 16:30 (IV termin); 01.08.2024 po g. 16:30 (V termin); 05.08.2024 po g. 16:30 (VI termin); 09.08.2024 po g. 16:30(VII termin); 02.09.2024 po g. 16:30 (VIII termin); 09.09.2024 po g. 16:30 (IX termin); 16.09.2024 po g. 16:30 (X termin); 23.09.2024 po g. 16:30 (XI termin); 30.09.2024 po g. 16:30 (XII termin).
  • elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – wpis na listę studentów: 24-27.07.2024 (III termin); 29-31.07.2024 (IV termin); 01-03.08.2024 (V termin); 05-08.08.2024 (VI termin); 09-13.08.2024 (VII termin); 02-05.09.2024 (VIII termin); 09-12.09.2024 (IX termin); 16-19.09.2024 (X termin); 23-26.09.2024 (XI termin); 30.09. – 03.10.2024 (XII termin).

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów:

Kandydaci – obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

01-04.10.2024 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów – termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut.
  • do 30.08.2024 (nabór I i II konkursowy) / do 30.09.2024 (pozostałe nabory)dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.
  • do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.

Ważne: Dokumenty dla wizy studenckiej zostaną przygotowane i wysłane w ciągu tygodnia od chwili zawiadomienia o przyjęciu na studia i wniesienia opłaty za kształcenie (dotyczy studentów przyjętych na zasadach odpłatności)!