KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim i języku angielskim- nabór konkursowy na rok 2023/2024

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

05.05. — 12.07.2023 — rejestracja elektroniczna kandydatów — (I nabór konkursowy). Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

07.07. — 12.07.2023rejestracja elektroniczna kandydatówNowa Matura rocznik 2023. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wprowadzenie wyników oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

05.05-12.07.2023 rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego (po zarejestrowaniu się w systemie e-Rekrut i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji)

14.07.2023, godz. 09:00 — egzaminy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów (dotyczy kandydatów na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną — studia jednolite magisterskie oraz Muzykologię  —  studia I stopnia)

18.07.2023, po godz. 09:00 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

18 — 24.07.2023elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata — wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

26.07.2023przesunięcia na liście rankingowej (II termin) — dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

26.07.2023 — po godz. 14:00 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego (II termin). Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

26 — 31.07.2023 elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut (II termin) poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata — wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych

Na wybranych kierunkach Wydziału Medycznego:

  • przesunięcia na liście rankingowej — dotyczy kandydatów, którzy otrzymali informacje, że ich kandydatura jest w trakcie rozpatrywania i oczekują na liście rankingowej.

III termin01.08.2023 g. 10:00

IV termin 07.08.2023 g. 10:00

V termin05.09.2023 g. 10:00

  • elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego — ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

III termin01.08.2023 g. 14:00

IV termin 07.08.2023 g. 14:00

V termin05.09.2023 g. 14:00

  • elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz świadectwa dojrzałości) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata — wpis na listę studentów.

III termin01-04.08.2023

IV termin07-10.08.2023

V termin05-08.09.2023

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów

Kandydaci — obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę – dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

***Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę otrzyma na indywidualnym koncie komunikat — elektroniczne potwierdzenie wpływu

02-06.10.2023 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów — termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut
  • do 04.09.2023 — dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej
  • do 06.10.2023 okazują do wglądu oryginały świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji