KUL Logo

(PL)  

(PL) PRAWO — NIESTACJONARNE — TRYB HYBRYDOWY

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia prawnicze przygotowują do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej;
 • podjęcia pracy w innych zawodach prawniczych takich jak: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk;
 • podjęcia pracy w administracji publicznej, w organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski; dzięki międzynarodowym programom kształcenia do podjęcia pracy w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym;
 • zdobycia kompetencji/ umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy: z zakresu obsługi prawnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami, komunikowania się i kooperowania w Internecie, w tym otoczeniem poza prawnym, oraz posługiwania się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu z zakresu prawa.

Tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej, kuratorskiej, referendarskiej
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych zajęcia prowadzone są w trynie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyki w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach i podmiotach prywatnych stosujących prawo (min. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, NIK, PKN Orlen S.A.)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
 • możliwość uzyskania certyfikatu mediatora, certyfikatu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Prawa
 • możliwość odbycia ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb aplikacji prawniczych

Staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii prawnej
 • zdolność krytycznej analizy i syntezy wiedzy prawniczej, zwłaszcza w postaci rozwiązywania konkretnych problemów prawnych (kazusy)
 • umiejętność krytycznego myślenia i doboru informacji
 • umiejętność inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego
 • umiejętność pracy w zespole umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych
 • umiejętność sporządzania pism procesowych, umów, itp.
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w praktyce zawodów prawniczych

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie świadomego argumentowania
 • możliwość wyboru i uczestniczenia w zajęciach w językach obcych, lektoratach o profilu prawniczym
 • możliwość wzięcia udziału w zajęciach w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego, Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
 • możliwość wzięcia udziału w wykładach gościnnych naukowców i specjalistów z zagranicy i poznania innych niż polski systemów prawa i terminologii z nimi związanej
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość podstaw ekonomii
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych związanych z Internetem (np. cyberprzestępczość, ochrona danych, handel elektroniczny)
 • umiejętność efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych (np. LEX, Legalis, HUDOC)

 • umiejętność podejmowania naukowych prac badawczych
 • umiejętność formułowania problemów, dobierania źródeł informacji
 • umiejętność dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań
 • umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa, literatury itp. w celu podejmowania właściwych decyzji

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Prawo:

 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)
 • Konkurs Znaj swoje prawa (1L)
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku
 • Ogólnopolski Konkurs Alicja w Krainie Paragrafów (Moot Court) (5L+5F)
 • Wydziałowy Konkurs Historyczny (3L+2F)
 • Konkurs Akademii Prawa — Zdobądź Indeks na Prawo (3L+2F)
 • Ogólnopolska Akademia — Konkurs Wiedzy o Prawie (3L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!