KUL Logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • doskonalenie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej
 • doskonalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich oraz zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca / konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze), specjalista ds. badania mediów

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Instytut współpracuje z mediami lokalnymi: TVP Lublin, Radio Lublin SA, Kurier Lubelski, radio PLUS, Niedziela (wydanie lubelskie), Gość Niedzielny (wydanie lubelskie). Posiada również umowy z liceami regionu lubelskiego na realizację zajęć warsztatowych i promocyjnych.

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej są też współorganizatorami: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej; Małego Akademickiego Lauru Dziennikarskiego; Ogólnopolskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Staże

Studenci mogą odbywać płatne, czteromiesięczne staże w mediach, firmach i organizacjach otoczenia medialnego dzięki projektowi „Dziennikarz na stażu – Staże Wysokiej Jakości dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL” (dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj”)Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pogłębiona wiedza i umiejętności praktyczne dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, dziennikarza nowych mediów, krytyka filmowego, fotoreportera
 • umiejętność pisania projektów, znajomość i wykorzystywanie zasady kreatywnego pisania
 • umiejętność prowadzenia badań przekazów medialnych i publiczności mediów
 • znajomość politycznych, ekonomicznych, kulturowych uwarunkowań i kontekstów funkcjonowania mediów

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • dbałość o kulturę języka
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; konwersatoria w języku angielskim: Citizen journalism, Internet – legal problem, Popular culture, Alternative media; wykłady w języku angielskim: Public opinion in the media, Faith and truth in the mass media, Grafitti as a medium of communication

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska Word, Power Point, Prezi
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu – środowisko Adobe
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego

 • kompetencje psychospołeczne w zakresie: umiejętności zawierania umów i kontraktów
 • kompetencje w zakresie finansowania inicjatyw medialnych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub innych studiów o pokrewnych specjalnościach: edytorstwo, historia sztuki, politologia, marketing, zarządzanie, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo, technologie komunikacyjne, muzykologia, filologia, filologia polska, prawo mediów.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej oraz sprawność w zakresie dziennikarstwa.

 • Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej 3,5.