KUL Logo

(PL)  

(PL) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • doskonalenie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej
 • doskonalenie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich oraz zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (jednostki i organy samorządowe (lokalne, zawodowe) specjalista ds. marketingu internetowego, analityka internetowego, specjalista ds. badania mediów, rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze, organizacje pozarządowe), fotografa, grafika komputerowego

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Instytut współpracuje z mediami lokalnymi: TVP Lublin, Radio Lublin SA, Kurier Lubelski, radio PLUS, Niedziela (wydanie lubelskie), Gość Niedzielny (wydanie lubelskie). Posiada również umowy z liceami regionu lubelskiego na realizację zajęć warsztatowych i promocyjnych.

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej są też współorganizatorami: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej; Międzyuczelnianego Konkursu Retorycznego.

Studenci doskonalą kompetencje praktyczne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym (Radio KUL, TV KUL).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • pogłębiona wiedza i umiejętności praktyczne dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, dziennikarza nowych mediów, krytyka filmowego, fotoreportera, komentatora, itp.;
 • umiejętność pisania projektów, znajomość i wykorzystywanie zasady kreatywnego pisania;
 • umiejętność prowadzenia badań przekazów medialnych i publiczności mediów;
 • znajomość politycznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań i kontekstów funkcjonowania mediów;
 • wysoki stopień wrażliwości etycznej;
 • umiejętność kierowania zespołem.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;
 • radzenie sobie ze stresem;
 • dbałość o kulturę języka;
 • posługiwanie się specjalistyczną terminologią;
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu;
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych;

oraz kompetencje językowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2+;
 • znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; Media ecology).

 • kompetencje w zakresie negocjowania i zawierania umów i kontraktów;
 • kompetencje w zakresie finansowania inicjatyw medialnych;
 • kompetencje planowania własnej kariery zawodowej.

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska MS Office: Word, Power Point, Excel oraz innych przydatnych programów komputerowych i aplikacji;
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu;
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego.

 •  orientacje badawcze w badaniach medioznawczych
 • formułowanie problemów badawczych
 • wykorzystanie adekwatnych technik badawczych do badania zjawisk medialnych
 • konstruowanie narzędzi badawczych
 • opracowywanie, prezentowanie i interpretacja wyników badań
 • wskazywanie kierunków dalszych badań w obrębie nauk o komunikacji społecznej i mediach

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie:

 • dziennikarstwa i komunikacji społecznej

lub innych studiów I stopnia przypisanych do następujących dyscyplin:

 • ekonomie i finanse, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.