KUL Logo

(PL)  

(PL) Architektura krajobrazu

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ


W 2018 r. Architektura Krajobrazu KUL, jako druga w kraju, uzyskała akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu – IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

IFLA zrzesza krajowe organizacje zawodowe z ponad 70 krajów na wszystkich kontynentach. W swoich podstawowych działaniach dąży ona do tworzenia jak najwyższych standardów edukacji i praktyki zawodowej.

Wpisanie na listę kierunków akredytowanych przez IFLA oznacza posiadanie wysokiej jakości kształcenia studentów oraz profesjonalnych programów edukacji i odpowiednio dobranej kadry.


Perspektywy zawodowe

Studia inżynierskie II stopnia – trwają 3 semestry (1,5 roku)

Studia przygotowują do:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – magister inżynier architekt krajobrazu oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe oraz wakacyjne praktyki zawodowe w ramach współpracy z firmami prywatnymi działającymi w obszarze architektury krajobrazu
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

W trakcie studiów realizowane są również zajęcia specjalistyczne – specjalności: Kształtowanie terenów zieleni i Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych.

Na kierunku funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu, zajmujące się działalnością naukową i artystyczną.

Organizowane są happeningi, land-arty, wernisaże, spotkania z wybitnymi osobowościami.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • umiejętność rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy

 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • umiejętność prezentacji osiągniętych wyników w środowisku zawodowym i poza nim
 • umiejętność negocjowania z klientami i podmiotami administracji publicznej

 • znajomość bieżących trendów w architekturze krajobrazu
 • umiejętność innowacyjnego stosowania ich podczas procesu projektowania

 • podczas zajęć seminaryjnych student zapoznaje się z literaturą w językach obcych w zakresie specjalistycznym

 • umiejętność w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) WORD, EXCEL, POWERPOINT, PREZI
 • umiejętność w zakresie obsługi programów specjalistycznych CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella

 • umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • umiejętności pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł

 • znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa

Zasady rekrutacji

Rekrutacja od grudnia 2019 – semestr zimowy 2019/2020!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.