KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia polska

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej
 • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej dzięki specjalizacji nauczycielskiej

Absolwent filologii polskiej po ukończeniu specjalizacji krytyka literacka i artystyczna może pracować także w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może jako krytyk literacki i teatralny.

 

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

obowiązkowe praktyki specjalizacyjne:
– praktyki w szkole podstawowej
– praktyki w zakresie krytyki literackiej
nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Naukowe Teatrologów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic. Istnieje również możliwość włączenia się w redagowanie i wydawanie czasopism studenckich.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej oraz teorii literatury
 • kompetencje komunikacyjne i biegłe – poprawne i kreatywne – posługiwanie się językiem polskim
 • umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów
 • umiejętność pisemnego i ustnego wypowiadania się na temat języka, kultury i literatury dawnej i współczesnej
 • umiejętność analizy i interpretacji wytworów współczesnej kultury.

 • język angielski (lub wybrany język obcy nowożytny) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • możliwość poznania innego języka obcego podczas pobytu na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE

 • profesjonalna obsługa edytorów tekstu
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym
 • znajomość repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych
 • znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego.