KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychoonkologia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny oraz psychologii klinicznej
 • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami chorymi na chorobę nowotworową oraz członkami ich rodzin
 • zdobycie umiejętności pracy również z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) następujących kierunków: psychologia,  medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja. 

___________________________________________________________________

Studia zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Studia będą prowadzone w dwóch grupach ze względu na możliwość uzyskania certyfikatu PTPO (na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017  ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO, Z DNIA 15 marca 2017). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu PTPO. Ścieżka certyfikowania jest określona i prowadzona przez PTPO.

WYKŁADY:

 • Podstawy onkologii klinicznej
 • Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej
 • Rodzina w chorobie oraz procesie zdrowienia
 • Psychoonkologia wieku rozwojowego
 • Organizacja opieki psychoonkologicznej
 • Role w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej

ĆWICZENIA/WARSZTATY:

 • Praktyki kliniczne
 • Duchowość człowieka chorego
 • Modyfikacja zachowań zdrowotnych
 • Proces przebiegu żałoby oraz formy wsparcia
 • Techniki pracy z pacjentem i rodziną
 • Dylematy etyczne i prawne
 • Komunikacja personelu z chorym, jego rodziną oraz członkami personelu medycznego
 • Wielowymiarowe wsparcie rodziny
 • Studium przypadku
 • Grupy Balinta

KONWERSATORIA:

 • Choroba nowotworowa a jakość życia
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy psychoonkologii
 • Psychologia bólu oraz cierpienia

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia pacjenta onkologicznego
 • umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów onkologicznych
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem
 • umiejętność prowadzenia wywiadu
 • umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
 • umiejętność podtrzymywania relacji z osobą chorą
 • umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
 • umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces żałoby
 • umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychoonkologii.

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy z jednostkami służby zdrowia
 • postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
 • umiejętność budowania więzi emocjonalnych
 • umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
 • umiejętność wsparcia pacjenta i rodziny w procesie zdrowienia.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentami
 • umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w służbie zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
 • umiejętność formułowania komunikatów konstruktywnych.

 

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: ukończenie studiów wyższych z następujących kierunków: psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja.  

ZASADY REKRUTACJI