KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia transportu

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania: kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.
 • zdobycie podstaw do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii

WYKŁADY:

 • Psychologia pracy
 • Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
 • Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Metodyka  Psychologicznych Badań   Kierowców
 • Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych
 • Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ĆWICZENIA:

 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców
 • Ekstremalne sytuacje transportowe
 • Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • Badanie, analiza  przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego
 • Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu
 • Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie
 • Komputerowe metody badań kierowców

KONWERSATORIA:

 • Podstawy psychologii transportu
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców
 • Ryzyko i stres w ruchu drogowym

 

Program jest oparty na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność stosowania metod psychologicznych do badania kierowców, operatorów maszyn, egzaminatorów oraz motorniczych
 • umiejętność formułowania hipotez badawczych
 • umiejętność doboru narzędzi badawczych do poszczególnych przypadków
 • umiejętność posługiwania się normami oraz analizy uzyskanych wyników badań
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań kierowców
 • umiejętność formułowania orzeczeń na potrzeby orzecznictwa
 • umiejętność obsługi aparatury do badania kierowców
 • umiejętność prowadzenia wywiadu diagnostycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w obszarze medycyny pracy
 • postawa otwarta na budowanie relacji psycholog-klient
 • umiejętność zarządzania zespołem diagnostycznym.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w obszarze Medycyny Pracy
 • umiejętność przedstawienia swojej opinii dotyczącej wyników badania
 • umiejętność posługiwania się językiem branżowym.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność przygotowania i obsługi bazy danych osób badanych
 • umiejętność przeprowadzenia badania za pomocą systemu SIGMA, Test2Drive oraz DrivePL
 • umiejętność przygotowania raportu oraz orzeczeń za pomocą programów komputerowych
 • umiejętność zarządzania informacjami.

Opłata za semestr: 1999 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych jednolitych magisterskich z psychologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
ZASADY REKRUTACJI