KUL Logo

Wykłady popularnonaukowe KUL online

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z serii wykładów online pod hasłem „Wspólnota Wiedzy”, popularyzujących naukę uprawianą na KUL. Naukowcy, którzy przygotowali i wygłosili wykłady, są wysoko oceniani przez studentów pod względem podejścia dydaktycznego i umiejętności ciekawego przedstawienia trudnych tematów naukowych.

Nauczycieli chcących skorzystać z materiałów zapraszamy do kontaktu z Akademią Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL pod numerem 81/445 41 10

Wspólnota Wiedzy – zapowiedzi wykładów

„Poezja Zbigniewa Herberta” – dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

„Położnictwo – zawód z przyszłością” – dr Kinga Syty

„Jak dbać o siebie, radzić sobie ze stresem i motywować się do działania w sytuacji pandemii?” – dr Monika Dacka

„Konstytucja jako instrukcja obsługi państwa” – prof. dr hab. Dariusz Dudek

„Czy superbohaterowie mogliby odpowiadać karnie?” – dr Zuzanna Gądzik

„Największa zagadka nauki – Całun Turyński” – ks. dr hab. Krzysztof Kaucha

„Rozumienie nagrań i filmów w języku włoskim” – dr hab. Anna Kucharska

” Średniowieczna inkwizycja w legendzie i histriografii” – dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

„Ogrody historyczne – piękne, intrygujące i inspirujące dziedzictwo przeszłości” – dr inż. Piotr Kulesza

„Blaski i cienie prawa rzymskiego” – dr Izabela Leraczyk

„Uczelnia bez barier” – Marcin Matys

„Odporność i szczepienia – zagadnienia z immunologii na podstawie wybranych zadań maturalnych” – dr Radosław Mencfel

„Historia podatków i budżetu z lekkim przymrużeniem oka” – dr hab. Monika Münnich

„Media w dobie bankructwa informacyjnego lub Człowiek w epoce bankructwa informacyjnego” – ks. dr Rafał Pastwa

„Od epoki kamienia do czasów Anonima zwanego Gallem” – dr hab. Piotr Plisiecki

„Neandertalczyk – mój starszy brat” – dr Andrzej Zykubek

„Język polski w świecie i dla obcokrajowców – czy to tylko język obcy?” – dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

„O zawodzie architekta krajobrazu” – dr inż. Piotr Szkołut

„Tłumaczenia ustne. Rola tłumacza ustnego” – mgr Monika Plewko

„Hamlet” as a multimodal text – dr Dominika Bugno-Narecka