KUL Logo

(PL)  

(PL) Kognitywistyka – tryb hybrydowy

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy jako coach/trener zdolności poznawczych (m.in. zdolności uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, zdolności percepcyjnych, uwagowych, pamięciowych, itp.) oraz jako coach/trener różnorodnych metod i technik kognitywnych (takich jak techniki wizualizacyjne, metody e-learningu, metody kształcenia muzycznego, techniki komunikacji, itp.)
 • pracy w różnorodnych zespołach kreatywnych, m.in. jako creative manager (dyrektor kreatywny), copywriter, twórca kontentu, social media manager, animator działań twórczych, itp.
 • pracy w różnorodnych placówkach edukacyjnych i terapeutycznych zajmujących się wspieraniem rozwoju poznawczego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych
 • pracy badawczej i analitycznej w zespołach interdyscyplinarnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (filozofia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu takich jak: metody wspierania twórczości, nowoczesna edukacja i e-learning, animacja kultury i aktywności w sieci, copywriting, komunikacja wizualna, neurorehabilitacja, coaching w biznesie i wiele innych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trynie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu jako systemu poznawczego, ucieleśnionego, komunikacyjnego i biologicznego, a także wiedza na temat biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań poznania
 • pogłębiona wiedza o procesach i funkcjach poznawczych takich jak: świadomość, percepcja, wyobraźnia, uwaga, mindreading, pamięć, rozumowanie i tworzenie pojęć, intencjonalność, samoświadomość, podejmowanie decyzji, emocje, motywacje, itp. oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w kontekstach badawczych, edukacyjnych, coachingowych, terapeutycznych i biznesowych
 • umiejętności coachingowe: integrowanie wiedzy z obszaru kognitywistyki, psychologii i filozofii w celu wspierania funkcjonowania poznawczo-społecznego innych osób na różnych etapach ich życia

 • umiejętność  współpracy w zespole: podejmowania aktywnych ról, inspirowania i organizowania procesu uczenia się, dyskutowania oraz określania priorytetów służących realizacji zadania
 • umiejętność formułowania własnych hipotez badawczych oraz argumentowania na rzecz własnego stanowiska; zdolność do analizy i krytyki dyskutowanych twierdzeń i wyników badań
 • znajomość metod komunikacji wizualnej

 • posiada znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • umiejętność twórczego działania w swojej dziedzinie; posługiwanie się odpowiednimi algorytmami i heurystykami w rozwiązywaniu problemów; zdolność do planowania strategicznego

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • znajomość bazowych narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań

 • umiejętność formułowania problemów naukowych i ich rozwiązywania poprzez użycie adekwatnych narzędzi badawczych
 • umiejętność projektowania i badań eksperymentalnych
 • wiedza na temat zasad przygotowania i publikacji tekstów naukowych
 • świadomość znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.