KUL Logo

(PL)  

(PL) Kognitywistyka

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • Badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań.
 • Badania i działania w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Pracy jako architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych) w ośrodkach przetwarzania danych, jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (filozofia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
 • znajomość technik operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, komunikacyjno-retorycznych
 • wiedza na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowani decyzji, motywacje
 • wiedza na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań poznania
 • umiejętności konstruowania i używania narzędzi formalno-informatyczno-ontologicznych, projektowania ontologii stosowanych
 • umiejętność programowania w zakresie wykorzystywania ontologii do reprezentacji wiedzy w systemach informatycznych
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne

 • umiejętność współpracy w grupie, podejmowania aktywnych ról w zespole, inspirowania i organizowania uczenia się
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania
 • umiejętność sformułowania oraz uargumentowania stanowisko, poddawania analizie i krytyce dyskutowanych tez

 • posiada znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość metod planowania strategicznego

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • znajomość narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań
 • znajomość języka tworzenia baz danych i semantycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych

 • umiejętność projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne
 • umiejętność analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.