KUL Logo

(PL)  

(PL) Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.CEL STUDIÓW:

 • ugruntowanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej wymogów i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w odniesieniu do celów i wymogów kontroli zarządczej w różnych jednostkach i instytucjach należących do sektora finansów publicznych;
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, stosowania standardów audytu, metodyki prowadzenia zadań audytowych i oceny systemu kontroli oraz raportowania wyników audytu;
 • przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką albo zarządzają audytem, kontrolą lub finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo wykonywaniem pracy audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo wykonywaniem pracy audytora wewnętrznego w tego typu jednostkach lub zarządzania audytem.

Studia realizowane pod patronatem merytorycznym:

 

 

 

 

Wykłady:

 • Rodzaje i standardy kontroli
 • Prawo zamówień publicznych
 • Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego (pojęcie budżetu, zasady budżetowe, procedura uchwalenia i nadzór na wykonaniem)
 • Jednostki sektora finansów publicznych (formy organizacyjno-prawne)
 • Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej
 • Zasady gospodarowania środkami publicznymi
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Istota audytu wewnętrznego i jego rola w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Postępowanie administracyjne
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w administracji. Audyt bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Komunikacja w audycie wewnętrznym
 • Kontrola zarządcza z elementami COSO – zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Narzędzia audytu wewnętrznego
 • Etyczne aspekty pracy audytora
 • Umiejętności i kompetencje psychofizyczne audytora
 • Odpowiedzialność urzędnika
 • Mechanizmy oszustw gospodarczych

Ćwiczenia:

 • Prawo zamówień publicznych
 • Planowanie w audycie wewnętrznym
 • Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej – konflikt interesów
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych w administracji. Audyt bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Dobór próby i statystyka w audycie
 • Prowadzenie zadania audytowego
 • Raportowanie w audycie wewnętrznym
 • Kontrola zarządcza z elementami COSO – zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 • Narzędzia audytu wewnętrznego
 • Mechanizmy oszustw gospodarczych
 • Analizy ekonomiczne

Łączna liczba godzin: 238

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, specjalista w zakresie etyki urzędniczej

mgr Sławomir Bicz, audytor wewnętrzny z Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin;

mgr Iwona Bogucka, biegły sądowy z audytu wewnętrznego; analityk zarządzania; ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej;

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawnych aspektów technologii informacyjnych, prawa informacyjnego w administracji publicznej oraz publicznego prawa gospodarczego;

dr hab. Małgorzata Ganczar, KUL, specjalista w zakresie prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego; technologii informacyjnych w administracji publicznej;

mgr Piotr Jaworski, audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unijnych, wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

dr Michał Jędrzejczyk KUL, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych;

mgr Krzysztof Juściński, doradca, biegły sądowy i wykładowca w dziedzinie prawa zamówień publicznych; Certyfikowany Kontroler I stopnia wpisany na Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW;

dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej;

mgr inż. Anna Morow, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin; audytor wewnętrzny, wcześniej wieloletni kontroler państwowy NIK, wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych;

mgr inż. Karolina Siwińska, specjalista w zakresie planowania i analiz ekonomicznych; audytor wewnętrzny: Politechnika Lubelska;

mgr Paweł Ząbek; zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin; audytor wewnętrzny; wykładowca w dziedzinie kontroli zarządcze;

mgr Krzysztof Żurawski audytor wewnętrzny Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, praktyk i wykładowca w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość podstawowych terminów i definicji unormowanych w ustawie o finansach publicznych, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie postępowania administracyjnego
 • umiejętność analizowania i interpretowania regulacji z zakresu regulacji krajowych i międzynarodowych dotyczących audytu wewnętrznego oraz kontroli finansowej
 • umiejętność stosowania standardów audytu
 • znajomość zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w odniesieniu do celów i wymogów kontroli zarządczej w różnych jednostkach i instytucjach należących do sektora finansów publicznych
 • umiejętności w zakresie planowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość stosowania standardów audytu
 • umiejętność stosowania metodyki prowadzenia zadań audytowych i oceny systemu kontroli oraz raportowania wyników audytu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w zespole aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach, czy instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, prezentowanie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej
 • gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do realizacji indywidualnych i zespołowych wyzwań
 • umiejętność postępowania zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
 • wypełnianie zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego
 • inicjowanie działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KOMPETENCJE JĘZYKOWE:

 • język specjalistyczny/branżowy

Opłata za semestr: 2000 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.
Opłata za semestr: 2 000 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
mmunnich@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 681 994

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj