KUL Logo

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 2023/2024

19 czerwca – 30 września 2023 r.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • ukończenie studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich lub ukończenie IV roku studiów jednolitych magisterskich
  • zarejestrowanie w systemie rekrutacyjnym: rekrut.kul.lublin.pl