KUL Logo

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL

  • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025

01 – 30.08.2024 elektroniczna rejestracja kandydatów

02 – 13.09.2024 posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

16 – 19.09.2024 rozmowy kwalifikacyjne

23.09.2024 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji

24 – 25.09.2024 potwierdzenie przez kandydatów podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025

26 – 27.09.2024 – przyjęcie kandydatów z listy rezerwowej, w przypadku zwolnienia miejsc

27.09.2024 potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów z listy rezerwowej i złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025