KUL Logo

Filologia – sinologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodach:

– tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne)

– lektor języka chińskiego

– handlowiec

  • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

Absolwent będzie specjalistą władającym biegle rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

  • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspierają działalności społeczne:

– kontakty ze studentami z innych ośrodków naukowych – głównie z Chin

– działalność Koła Naukowego Sinologów

– organizacja Dnia Chińskiego

– udział w Dniach Otwartych KUL

– organizacja okolicznościowych wydarzeń na kierunkuKompetencje zdobywane w trakcie studiów

  • biegła znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki)
  • kompetencje kulturowe

  • umiejętność prezentowania własnego stanowiska i umiejętność argumentacji
  • występowanie w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowych

  • podstawowa znajomość klasycznego języka chińskiego, języka japońskiego
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość chińskiego w zakresie biznesu i ekonomii, a także języka literackiego

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku: filologia – sinologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.