KUL Logo

Kandydat z niepełnosprawnością

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje system wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez następujące formy pomocy:

  • wdrażanie standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
  • stałe monitorowanie warunków kształcenia poszczególnych grup osób niepełnosprawnych,
  • wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępu do informacji dla osób wymagających adaptacji materiałów dydaktycznych,
  • prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu wiedzy środowiska akademickiego na temat osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań zmierzających do poprawy samooceny i poczucia własnej wartości i możliwości niepełnosprawnych studentów,
  • propagowanie idei, że przy dobrze zorganizowanym wsparciu edukacyjnym, osoby niepełnosprawne nie muszą być ‘niepełnosprawnymi studentami’.

 

Jeżeli nie masz pewności czy twoja niepełnosprawność pozwoli ci studiować na wybranym kierunku…

Jeżeli nie wiesz na jaką pomoc możesz liczyć podczas egzaminów wstępnych…

Jeżeli chcesz zapoznać się z warunkami bytowymi i możliwościami Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych…

 

Skontaktuj się z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Centrum Transferu Wiedzy p. 43 (parter) – wejście z ulicy Łopacińskiego lub od strony Kościoła Akademickiego KUL. Wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich z parkingu od strony Kościoła Akademickiego KUL

kontakt: (81) 445 3203

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek 10:00 – 13:00