KUL Logo

Filologia romańska – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języka francuskiego oraz hiszpańskiego lub włoskiego (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także, w ramach specjalizacji nauczycielskiej, pozwalają uzyskać uprawnienia dydaktyczne

Absolwenci mogą pracować w instytucjach państwowych i prywatnych o charakterze edukacyjnym, administracji publicznej, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających od pracownika biegłej znajomości języka francuskiego oraz problematyki społeczno-kulturowej  strefy francuskojęzycznej.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • pracy we wszelkich typach szkół jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji nauczycielskiej
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

PROGRAM STUDIÓW

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku – Romanistyka KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Specjalizacja nauczycielska

praktyki pedagogiczne z języka francuskiego – praktyka w szkole

 • Specjalizacja tłumaczeniowo-kulturowa

praktyki (staże) zawodowe w Polsce i za granicą – praktyka w przedsiębiorstwie lub instytucji mająca na celu zapoznanie studentów z pracą w organizacji, zarządzaniem czasem, współpracą z zespołem

Staże:

 • SopraSteria, Infosys (po akceptacji aplikacji przez firmy)Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Biegłe porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku francuskim oraz dobra znajomość języka włoskiego lub hiszpańskiego
 • Znajomość terminologii w zakresie języków specjalistycznych (język francuski oraz język hiszpański lub włoski ekonomii, finansów, prawa, administracji, medycyny itd.)
 • Umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych i redagowania dokumentów w w/w językach obcych
 • Przygotowanie do pracy nauczyciela języka francuskiego
 • Znajomość funkcjonowania przedsiębiorstwa i sprawne poruszanie się w środowisku zawodowym

Możliwość uzyskania certyfikatów w zakresie kompetencji zawodowych w językach francuskim, włoskim i hiszpańskim:

 • Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – CCIP):
  • Język francuski komunikacji zawodowej
   Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2); Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
  • Język francuski sekretariatu zawodowego
   Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1), Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B2)
  • Język francuski turystyki i hotelarstwa
   Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1)
  • Język francuski ekonomii 1-go stopnia:
   Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
  • Język francuski ekonomii 2-go stopnia:
   Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu mającego na celu uzyskanie certyfikatu CELI (KUL jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Uniwersytetu w Perugii Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia).
 • Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cámara de Madrid).
  • Certyfikaty biznesowe:  Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
  • Certyfikaty turystyczne: Certificado Básico del Español del Turismo (B2)
  • Certyfikaty medyczne: Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud (B2)

 • Umiejętność komunikowania się z przedstawicielami nierodzimych kultur/ języków
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Doświadczenie w zakresie studiów za granicą (w przypadku studentów korzystających z bogatej oferty wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+)

 • Znajomość zasad zakładania i funkcjonowania małej firmy

 • Znajomość programów i stron internetowych przydatnych w nauczaniu języków obcych – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • Znajomość narzędzi lingwistyki korpusowej w warsztacie terminologa i wspomagających pracę tłumacza – po ukończeniu specjalizacji tłumaczeniowo-kulturowej

 • Umiejętność zdobycia istotnych dla przygotowania pracy/ projektu informacji
 • Umiejętność tworzenia dwujęzycznych korpusów tekstów (równoległych i porównywalnych) i opracowania na ich podstawie terminologii z danej dziedziny


 Certyfikcja dodatkowa


I. JĘZYK FRANCUSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Centre d’Examens de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – CCIP):

 • Język francuski komunikacji zawodowej
  Diplôme de français professionnel A2 (DFP A2); Diplôme de français professionnel B1 (DFP B1)
 • Język francuski sekretariatu zawodowego
  Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B1), Diplôme de français professionnel secrétariat B1 (DFP Secrétariat B2)
 • Język francuski turystyki i hotelarstwa
  Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1 (DFP tourisme et hôtellerie B1)
 • Język francuski ekonomii 1-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES B2 (DFP AFFAIRES B2)
 • Język francuski ekonomii 2-go stopnia:
  Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 (DFP AFFAIRES C1)

II. JĘZYK WŁOSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminu mającego na celu uzyskanie certyfikatu CELI (KUL jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Uniwersytetu w Perugii Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia).

III. JĘZYK HISZPAŃSKI

Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie następujących certyfikatów (Centrum Egzaminacyjne Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Cámara de Madrid).

 • Certyfikaty biznesowe:  Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
 • Certyfikaty turystyczne: Certificado Básico del Español del Turismo (B2)
 • Certyfikaty medyczne: Certificado Básico del Español de las Ciencias de la Salud (B2)


Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunków: filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym; kierunków hispanistyka/filologia hiszpańska, iberystyka, italianistyka/filologia włoska z językiem francuskim jako drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.