KUL Logo

REJESTRACJA / LOGOWANIE

Drodzy Kandydaci!

Rejestracja na studia odbywa się w trybie on-line poprzez system e-Rekrut. Korespondencja związana z rekrutacją jest prowadzona za pośrednictwem maila: rekrutacja@kul.pl lub study@kul.pl (dla cudzoziemców), komunikatora na koncie rekrutacyjnym w systemie e-Rekrut oraz telefonicznie (pon.-pt., w godz. 9.00-14.00): tel. (81) 445 41 37 – studia w j. polskim, (81) 445 42 16 – studia w j. angielskim.

 Przypominamy, że aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym na studia należy nie tylko dokonać rejestracji w systemie e-Rekrut, ale także w wyznaczonych terminach:

  1. wybrać i zatwierdzić kierunek/kierunki z oferty,
  2. wprowadzić wyniki ze świadectwa/dyplomu,
  3. wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegóły w zakładce „Informacje dla kandydatów”!