KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia II stopnia — nabór konkursowy na rok akademicki 2024/2025

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

06.05. — 18.07.2024rejestracja elektroniczna kandydatów w systemie e-Rekrut. Warunkiem rejestracji jest zatwierdzenie  wyboru kierunków (kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki), wniesienie opłaty rekrutacyjnej i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

06.05-18.07.2024rozmowy kwalifikacyjne dla cudzoziemców sprawdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego (po zarejestrowaniu się w systemie i wniesieniu przez kandydata opłaty rekrutacyjnej,  termin rozmowy uzgadniany jest indywidualnie za pośrednictwem Biura Rekrutacji)

19.07.2024, po godz. 17.30 — elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata

19 — 31.07.2024elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut poprzez załączenie skanu dokumentów (skanu własnoręcznie podpisanego formularza potwierdzającego podjęcie studiów oraz dyplomu) na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata — wpis na listę studentów. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych i okazanie do wglądu oryginałów

Kandydaci — obywatele polscy:

w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listędostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej w Sekretariacie danego Wydziału (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię.

01-04.10.2023 – kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginały świadectw i dyplomów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariaty Wydziału.

Kandydat cudzoziemiec:

  • kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za pierwszy okres kształcenia w ciągu 14 dni od daty elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów — termin będzie wskazany na indywidualnym koncie kandydata w systemie e- Rekrut
  • do 30.08.2024 (nabór I konkursowy) / do 30.09.2024 (pozostałe nabory) dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń w formie papierowej do Biura Rekrutacji KUL (wysyłka pocztowa lub wrzucenie do skrzynki podawczej na Uczelni). Przez złożenie dokumentów w terminie rozumie się datę ich wpływu na Uczelnię. Po wpłynięciu dokumentów na uczelnię kandydat wpisany na listę studentów otrzyma na indywidualnym koncie komunikat – elektroniczne potwierdzenie wpływu.
  • do 04.10.2024okazanie do wglądu oryginałów świadectw i dyplomów w Biurze Rekrutacji KUL.