KUL Logo

Teololgia duchowości katolickiejCEL STUDIÓW:

• poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej, głównych nurtów nauczania Kościoła w tej dziedzinie
• poznanie dynamiki rozwoju duchowego
• poznanie problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych
• zdobycie umiejętności interpretacji tekstów duchowych, zwłaszcza mistycznych, rozpoznawania oraz identyfikowania stanów duchowych i zjawisk paramistycznych oraz nabycie umiejętności właściwego osądu zagrożeń duchowych
• poznanie dynamiki życia we wspólnotach, grupach, zrzeszeniach.
• Umiejętności z zakresu kierownictwa duchowego

ADRESACI:

absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy są zainteresowani duchowością katolicką
• osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane, formatorzy, ojcowie duchowni, kierownicy duchowi, mistrzowie (mistrzynie) nowicjatów, spowiednicy, katecheci, członkowie grup i wspólnot rodzących się w Kościele

Rozeznawanie duchowe

Rola duchowości w życiu społecznym

Mądrość Psalmów

Kontemplacja

Kryzys psychiczny i duchowy

Liturgia źródłem duchowości

Pisma Ojców Kościoła jako źródło duchowości

Duchowa lektura mediów

Antyczne motywy w dziełach wielkich mistrzów duchowych

Prawdy wiary w życiu chrześcijańskim

Duchowość pustyni wewnętrznej

Mistyka karmelitańska

Dojrzewanie duchowe

Formy pobożności katolickiej

Elementy kierownictwa duchowego

Lectio divina

Wprowadzenie metodologiczne do teologii duchowości

Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej

Modlitwa chrześcijańska

Alternatywne formy duchowości

Antropologiczne podstawy duchowości

Zniewolenia, egzorcyzmy i zabobony

Łączna liczba godzin: 180

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

ks. dr hab. Rafał Dudała (UJK Kielce)

Ks. dr hab. Miłosz Hołda (UPJPII)

ks. dr hab. Marcin Kowalski (KUL)

ks. dr Mirosław Kowalski (WSD Kielce)

ks. prof. dr hab. Adam Rybicki (KUL)

p. dr Irena Kudriavceva

p. prof. dr hab. Tatiana Krynicka (UG)

ks. dr Adam Wilczyński (KUL)

ks. dr Marceli Frączek (WSD Kielce)

ks. dr Michał Kościański (Kielce)

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• umiejętność praktyczna rozpoznawania specyfiki teologii duchowości w zakresie jej metodologii
• umiejętność rozpoznawania duchowych stanów człowieka i odróżniania zaburzeń od stanów natury duchowej i mistycznej
• umiejętności dydaktyczne do prowadzenia kursów, szkoleń i konferencji z zakresu duchowości chrześcijańskiej
• umiejętność rozeznawania duchowego
• umiejętność pełniejszego, bardziej świadomego udziału w liturgii
• umiejętność rozumienia Biblijnych tekstów odnoszących się do życia duchowego, pism mistycznych .
• umiejętność rozpoznawania zagrożeń duchowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność organizowania sympozjów, szkoleń, konferencji i kursów pogłębiających znajomość zagadnień z dziedziny teologii duchowości
• umiejętność moderowania grup i wspólnot w duchu eklezjalnym
• umiejętność planowania pracy osób odpowiedzialnych za formację na bazie duchowości katolickiej
• umiejętność zarządzania czasem i dobrami materialnymi w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności
• umiejętność stosowania wartości chrześcijańskich i chrześcijańskiego życia duchowego w zarządzaniu.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

• umiejętność prowadzenia kompetentnego dialogu z osobami o odmiennych światopoglądach a także dialogu ekumenicznego
• umiejętność wyjaśniania trudnych i wielowątkowych zagadnień chrześcijańskiego życia duchowego
• umiejętność towarzyszenia duchowego indywidualnego i w odniesieniu do grup i wspólnot
• umiejętność negocjacji w dialogu międzyreligijnym lub między grupami religijnymi i wspólnotami wewnątrz Kościoła katolickiego
• umiejętność negocjowania stanowisk w sprawach konfliktowych odnoszących się do problemów natury psychologiczno-duchowej.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

• umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnych w programach podstawowych i zaawansowanych.
• umiejętności korzystanie z platformy MSTeams

Opłata za semestr: 1800 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym.
Opłata za semestr: 1800 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w piątki i soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

Ks dr Adam Wilczyński

awilczynski@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj