KUL Logo

Studia podyplomowe w zakresie teologii do nauczania religiiCEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie teologii do nauczania religii przy parafiach Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz do aplikowania na kursu Referenta Parafialnego (Gemeindereferent).

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu teologii katolickiej (m.in. biblistyka, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości, liturgika, Katolicka Nauka Społeczna, historia Kościoła) oraz katechetyki.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych w przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii przy parafiach Polskiej Misji Katolickiej na terenie Niemiec albo zadań pastoralno-administracyjnych Referenta Parafialnego.

ADRESACI:

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę i wymagane przygotowanie merytoryczne do nauczania religii dzieci i młodzieży przy parafiach Polskiej Misji Katolickiej na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz ubiegających się o przyjęcie na kurs Referenta Parafialnego.

Wprowadzenie do Pisma Świętego

Stary Testament: pięcioksiąg, księgi historyczne

Teologia dogmatyczna: proktologia, eschatologia

Teologia dogmatyczna: chrystologia

Podstawie pojęcia psychologii

Idee filozoficzno-teologiczne w polsko-niemieckim transferze kulturowym

Katechetyka specjalna

Podstawy dydaktyki

Metodyka katechezy

Nowy Testament: Listy

Teologia dogmatyczna: sakramentologia

Teologia fundamentalna: chrystologia, eklezjologia

Teologia fundamentalna: religiologia

Teologia moralna: ogólna

Liturgika: Rok Liturgiczny

Psychologia rozwoju, wychowawcza i uczenia się

Dydaktyka katechezy

Teologia dogmatyczna: sakramentologia

Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela

Nowy Testament: Ewangelie

Psychologia społeczna i komunikacji

Teologia dogmatyczna: eklezjologia i mariologia

Teologia moralna: szczegółowa

Liturgika: sakramenty

Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego

Teologia moralna: szczegółowa

Ontologiczne, aksjologiczne, kulturowe i antropologiczne podstawy wychowania

Stary Testament: księgi prorockie

Teologia dogmatyczna: pneumatologia

Teologia dogmatyczna: ekumenizm

Teologia moralna: bioetyka

Teologia duchowości wychowawców

Katolicka Nauka Społeczna

Historia Kościoła

Ks. dr Tomasz Bąk

Ks. dr Krzysztof Napora

Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL

dr Anna Lendzion

Ks. dr Patryk Zając

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

Ks. Prof. dr hab. Paweł Mąkosa

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof KUL

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha

Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut

Dr Iwona Ulfik – Jaworska

Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa

Ks. prof. dr hab. Marian Zając

dr Anna Badora

dr hab. Beata Jakimiuk, prof KUL

ks. dr Michał Zybała

Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

dr Małgorzata Artymiak

Ks. dr Łukasz Simiński

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL

Ks. dr Krzysztof Smykowski

Ks. dr Grzegorz Kaczorowski

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

Absolwent w trakcie teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu teologii (biblistyka, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości, liturgika, Katolicka Nauka Społeczna, historia Kościoła). Ponadto studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki.

Opłata za semestr: 3100 zł | Ilość semestrów: 4

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie online.
Opłata za semestr: 3100 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 4
Zajęcia prowadzone są w piątki i soboty.

KIEROWNIK STUDIÓW

Ks. dr hab. Marian Zając

mzajac@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj