KUL Logo

PsychotraumatologiaCEL STUDIÓW:

Nasze studia podyplomowe skupiają się na psychologicznych mechanizmach radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długoterminowymi konsekwencjami, takimi jak zaburzenia po stresie traumatycznym, zaburzenia zachowania, emocjonalne, osobowościowe oraz kompleksowe PTSD. Bloki zajęciowe koncentrują się na tematyce traumy, obejmując psychologiczne teorie rozwoju zaburzeń pourazowych, neurologiczne mechanizmy kodowania traumy, diagnozowanie zaburzeń po stresie traumatycznym oraz skuteczne metody terapii, takie jak procedura przedłużonej ekspozycji, przetwarzanie poznawcze, eklektyczna terapia traumy, ekspozycyjna terapia narracyjna i EMDR.

Absolwenci naszego programu będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji kryzysowej oraz diagnozowania osób dotkniętych różnymi rodzajami traumy. Będą także wyposażeni w umiejętności wsparcia osób po traumie. Dzięki temu będą mogli pełnić rolę ambasadorów profesjonalnej współpracy między różnymi instytucjami zaangażowanymi w interwencję i pomoc dla poszkodowanych oraz osób potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych, włączając w to klęski żywiołowe. Absolwenci będą również uprawnieni do tworzenia i prowadzenia szkoleń psychoedukacyjnych oraz superwizji, które umożliwią różnym grupom zawodowym zdobycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i wsparcia potrzebnego do efektywnej pomocy osobom, grupom i społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami.

ADRESACI:

Osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub łącznie dyplom ukończenia studiów I i II stopnia na kierunku psychologia lub dyplom lekarza medycyny i ukończona lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie psychiatrii.

1. Zaburzenia osobowości w kontekście psychologii traumy
2. Nowoczesne techniki terapeutyczne
3. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii
4. Psychologiczne aspekty traumy dorosłych
5. Neuroanatomia i neurofizjologia stresu chronicznego i traumatycznego
6. Aleksytymia i dysocjacja a regulacja afektu po traumach
7. Opiniowanie sądowe
8. Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych i związanych z traumą
9. Metody diagnozy konsekwencji traumy u dorosłych
10. Procedura przedłużonej ekspozycji
11. Procedura przetwarzania poznawczego
12. Terapia relacyjna a psychopatologia więzi
13. Trauma egzystencjalna i wzrost posttraumatyczny
14. Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
15. Zaawansowane procedury interwencji kryzysowej wobec zdarzeń nagłych
16. Terapia metodą EMDR w traumie
17. System interwencji kryzysowej, rola środowiska wsparcia
18. Psychoterapia traumy
19. Krótkoterminowa terapia PTSD
20. Trauma wojenna
21. Interwencja kryzysowa – procedura postępowania, stres a trauma
22. Wizyta studyjna, staż

Łączna liczba godzin: 250

TERMINY ZJAZDÓW*

SEMESTR ZIMOWY
04-05.11.2023
18-19.11.2023
02-03.12.2023
16-17.12.2023
13-14.01.2024
27-28.01.2024
10-11.02.2024
24-25.02.2024

SEMESTR LETNI
9-10.03.2024
13-14.04.2024
27-28.04.2024
11-12.05.2024
24-25.05.2024
08-09.06.2024
22-23.06.2024
06-07.07.2024
20.07.2024 -EGZAMIN
*terminy mogą ulec zmianie

Maria Dekert
Agnieszka Zielińska-Bucior
Małgorzata Osińska
Paweł Fijałkowski
Katarzyna Rogala
Monika Hanna Szpringer
Małgorzata Skwierczyńska
Anna Kotula
Piotr Mamcarz

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

• umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia osoby po traumie
• umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia klientów w kryzysie lub po traumie
• umiejętność prowadzenia rozmowy z klientem z doświadczeniami traumatycznymi
• umiejętność prowadzenia wywiadu
• umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
• umiejętność podtrzymywania relacji z klientem
• umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
• umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces wychodzenia z kryzysu
• umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychotraumatologii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• umiejętność współpracy z jednostkami interwencji kryzysowej i placówkami medycznymi
• postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
• umiejętność budowania więzi emocjonalnych
• umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
• umiejętność wsparcia klienta i rodziny w procesie zdrowienia.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

• umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
• umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
• umiejętność komunikacji z personelem pracującym w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz placówkach medycznych
• umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym

Umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowej „Psychotraumatolog” – Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Opłata za semestr: 3500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 30

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się stacjonarnie.
Opłata za semestr: 3500 zł  (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Piotr Mamcarz 
pmamcarz@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 683 478

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj