KUL Logo

Psychoonkologia (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny oraz psychologii klinicznej
 • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami chorymi na chorobę nowotworową oraz członkami ich rodzin
 • zdobycie umiejętności pracy również z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) następujących kierunków: psychologia,  medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja. 

___________________________________________________________________

Studia zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Studia będą prowadzone w dwóch grupach ze względu na możliwość uzyskania certyfikatu PTPO (na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017  ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOONKOLOGICZNEGO, Z DNIA 15 marca 2017). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu PTPO. Ścieżka certyfikowania jest określona i prowadzona przez PTPO.

WYKŁADY:

 • Podstawy onkologii klinicznej
 • Psychologiczne aspekty choroby onkologicznej
 • Rodzina w chorobie oraz procesie zdrowienia
 • Psychoonkologia wieku rozwojowego
 • Organizacja opieki psychoonkologicznej
 • Role w zespole onkologicznej opieki zdrowotnej

ĆWICZENIA/WARSZTATY:

 • Praktyki kliniczne
 • Duchowość człowieka chorego
 • Modyfikacja zachowań zdrowotnych
 • Proces przebiegu żałoby oraz formy wsparcia
 • Techniki pracy z pacjentem i rodziną
 • Dylematy etyczne i prawne
 • Komunikacja personelu z chorym, jego rodziną oraz członkami personelu medycznego
 • Wielowymiarowe wsparcie rodziny
 • Studium przypadku
 • Grupy Balinta

KONWERSATORIA:

 • Choroba nowotworowa a jakość życia
 • Opieka paliatywna
 • Podstawy psychoonkologii
 • Psychologia bólu oraz cierpienia

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność wykorzystania dostępnych metod w celu wsparcia pacjenta onkologicznego
 • umiejętność diagnozy, analizy i interpretacji czynników wpływających na stan zdrowia pacjentów onkologicznych
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pacjentem
 • umiejętność prowadzenia wywiadu
 • umiejętność analizy przypadku w oparciu o wywiad i obserwację
 • umiejętność podtrzymywania relacji z osobą chorą
 • umiejętność przygotowywania i analizowania studium przypadku
 • umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces żałoby
 • umiejętność prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w zakresie psychoonkologii.

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy z jednostkami służby zdrowia
 • postawa otwarta na budowanie relacji interpersonalnych
 • umiejętność budowania więzi emocjonalnych
 • umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej
 • umiejętność wsparcia pacjenta i rodziny w procesie zdrowienia.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z pacjentami
 • umiejętność dokonywania syntezy oraz udzielania informacji zwrotnej
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w służbie zdrowia
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym
 • umiejętność formułowania komunikatów konstruktywnych.

 

Opłata za semestr: 2500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: ukończenie studiów wyższych z następujących kierunków: psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, teologia, pedagogika, dietetyka, socjologia, praca socjalna, rehabilitacja.  

ZASADY REKRUTACJI