KUL Logo

InformatykaCEL STUDIÓW:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu informatyki.
Dostarczenie kompetencji umożliwiające podjęcie pracy w branży IT.

ADRESACI:

Absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i zdobyciem kompetencji w zakresie informatyki
studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Bazy danych (wykład i ćwiczenia)
Technologie internetowe (wykład i ćwiczenia)
Programowanie w języku Python (konwersatorium i ćwiczenia)
Inżynieria wytwarzania oprogramowania (ćwiczenia)
Sieci komputerowe i internet (wykład i ćwiczenia)
Programowanie w języku Java (konwersatorium i ćwiczenia)
Techniki programowania (konwersatorium i ćwiczenia)
Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych (ćwiczenia)

Łączna liczba godzin: 180

mgr Joanna Wasiura-Maślany

mgr Piotr Kociuba

mgr Sara Jurczyk-Zielińska

mgr inż. Kamil Jurczyk-Zieliński

o. mgr Jakub Lasyk

dr Marcin Płonkowski

dr Joanna Kapusta

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

umiejętność programowania w językach Python i Java
umiejętność projektowania, tworzenia i eksploatacji systemów baz danych
znajomość systemów operacyjnych
umiejętność  tworzenia portali internetowych w wybranych technologiach
umiejętność administrowania sieciami komputerowym
znajomość inżynierii oprogramowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

umiejętność pracy w zespole
umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej  z zachowaniem zasad prawnych i etycznych

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

znajomość języków programowania
tworzenie i wykorzystywanie baz danych
administrowanie sieciami komputerowymi

 

Opłata za semestr: 2600 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 15

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.Zapisz się/zarejestruj

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarym.
Opłata za semestr: 2600 zł (możliwe raty).
Liczba semestrów: 2
Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele.

KIEROWNIK STUDIÓW

o. mgr Jakub Lasyk
jakub.lasyk@kul.pl

 SEKRETARIAT STUDIÓW

+48 81 445 39 96

+48 81 445 39 98

+48 502 682 412

centrumsp@kul.pl

Zasady rekrutacji
Zapisz się/zarejestruj