KUL Logo

Aktualności | studia podyplomowe


Szanowni Państwo w dniu 30 września 2020 r. awarii uległa linia telefoniczna UCRK w związku z czym mogą występować problemy z rozmowami przychodzącymi za co serdecznie przepraszamy.„Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,
I rok, II stopnia,
IV rok, studia jednolite magisterskie,
Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

Przedsiębiorczych,
Informatyczno/analitycznych,
Interpersonalnych,
Zawodowych
Dwie pierwsze kompetencje realizowane są na przedostatnim roku studiów, natomiast dwie kolejne na ostatnim. Z każdej kompetencji student może wybrać jedną formę wsparcia co łącznie da trzy warsztaty (za które student uzyska zaświadczenie) i jedno certyfikowane szkolenie (student uzyskuje certyfikat). Na ostatnim roku student bierze udział w zespole projektowym realizując projekt/tworząc rozwiązanie dla danego problemu.

Dokumenty uczestnika projektu należy dostarczyć do biura (pok. C-314, C-316, Kolegium Jana Pawła II, godz. 7.30-15.00):

1.Formularz zgłoszeniowy dla poszczególnych kierunków:

BUSINESS  dla kierunków: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EKONOMIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOLOGIA – SPECJALNOŚĆ BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, PRAWO W BIZNESIE, ZARZĄDZANIE

LAW dla kierunków: ADMINISTRACJA, EUROPEISTYKA – GRUPY W JĘZYKU ANGIELSKIM, PRAWO KANONICZNE, PRAWO, PRAWO UE – GRUPY W JĘZYKU ANGIELSKIM

ENGINEERING – dla kierunków: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

HUMANITIES – dla kierunków: MUZYKOLOGIA, PRACA SOCJALNA, TEOLOGIA, FILOZOFIA – GRUPA W JĘZYKU ANGIELSKIM, FILOZOFIA, RETORYKA STOSOWANA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA – SPECJALNOŚĆ WSPIERANIA JAKOŚCI ŻYCIA, SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EDYTORSTWO, SINOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, FILOLOGIA NIDERLANDZKA, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, HISPANISTYKA, HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HUMANISTYKA CYFROWA, KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA, TURYSTYKA KULTUROWA, MISHUS

NATURAL SCIENCES – dla kierunków: BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA – GRUPA W JĘZYKU ANGIELSKIM

IT – dla kierunków: INFORMATYKA, INFORMATYKA – GRUPA W JĘZYKU ANGIELSKIM

2. Oświadczenie uczestnika

3. Deklaracja uczestnika

 

KONTAKT:

Kolegium Jana Pawła II, pok. C-316, C-314

zpu@kul.pl

tel. 81 445 39 97
Kursy dla Kadry administracyjnej

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie „Projektowanie i prowadzenie kursów on-line”, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

Kurs skierowany jest do kadry administracyjnej szczebla kierowniczego. Pracownicy realizują kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów on-line” w wymiarze 60 godz. jako niezależną formę wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie oraz deklaracja znajdują się w załączniku.

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do biura UCRK: Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. C-314, C-316.

Serdecznie zapraszamy

załącznik-KADRA ADMINISTRACYJNA

Kursy dla Kadry dydaktycznej

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 kursach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

Kursy skierowane są do Pracowników kadry dydaktycznej.

I. „Projektowanie i prowadzenie kursów on-line” w wymiarze 60 godzin,

II. „Innowacyjne prezentacje multimedialne dla wykładowców” w wymiarze 30 godzin,

III. „Tworzenie publikacji cyfrowych” w wymiarze 30 godzin.

Pracownicy kadry dydaktycznej realizują  kursy jako niezależną formę wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, deklaracja oraz zaproszenie znajdują się w załączniku.

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do biura UCRK: Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. C-314, C-316.
Serdecznie zapraszamy

załącznik – KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych KUL w ramach projektu „Welcome to KUL”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi studentów zagranicznych dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej w wymiarze 32 godzin, które obejmuje:
kompetencje kulturowe (6 h)
kompetencje komunikacyjne (8 h)
kompetencji językowe z elementami języka angielskiego (18 h).
Kwestionariusz rekrutacyjny oraz regulamin w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych KUL

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć drogą e-mailową rekrut.ucrk@kul.pl lub osobiście do Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji: Collegium, pokój C-313, 314, 316. Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 445 3995 (3996)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Welcome to KUL
Szkolenie dla studentów z zagranicy realizowane w ramach projektu „Welcome to KUL”

Zapraszamy na szkolenie z kompetencji językowych z języka polskiego dla studentów zagranicznych (36 h).
Kwestionariusz rekrutacyjny oraz regulamin w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy dla studenta KUL z zagranicy

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć drogą e-mailową rekrut.ucrk@kul.pl lub osobiście do Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji: Collegium, pokój C-313, 314, 316. Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 445 3995 (3996)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Welcome to KUL
Inauguracyjny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca KUL „Noc Juna”

Serdecznie zapraszamy na Inauguracyjny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca KUL „Noc Juna” zorganizowany z okazji Święta Patronalnego KUL.
Szczegóły na plakacie.
Konferencja WELCOME TO KUL

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji, która jest realizowana w ramach projektu NAWA „WELCOME TO KUL. Wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na uniwersytecie”, organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL w dniach 28-30 marca 2019 r.

Celem projektu jest wypracowanie wysokiej jakości programów szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej KUL oraz studentów-cudzoziemców w oparciu o doświadczenia ekspertów z USA i Polski.

Osoby biorące udział w sesji plenarnej i jednej sesji panelowej otrzymają okolicznościowe zaświadczenie. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o potwierdzenie swojej obecności mailowo na adres centrumsp@kul.pl.

Szczegóły programu na plakacie.

Aktywne włączenie w województwie lubelskim.Darmowy kurs prawa jazdy i 3-miesięczny staż zawodowy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach projektu:

Aktywne włączenie w województwie lubelskim.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:00, w sali CTW-102

Projekt: Aktywne włączenie w województwie lubelskim

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren woj. Lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej w szczególności
spełniających koniecznie 2 kryteria:

 1. Osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (ukończone: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 2. Osoby niepracujące;

Dodatkowe kryteria weryfikacji kandydatów do projektu:

 1. Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
 2. Osoby z niepełnosprawnością;
 3. Osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 4. Osoby korzystające z pomocy społecznej, świadczeń socjalnych;
 5. Osoby korzystające z POPŻ;
 6. Osoby spełniające kryteria do objęcia pomocą społeczną.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • Indywidualne konsultacje  z psychologiem,
 • Pakiet badań lekarskich niezbędnych do prawa jazdy;
 • Darmowy kurs prawa jazdy na wybraną kategorię;
 • Darmowy pierwszy egzamin;
 • 3-miesięczny staż zawodowy na terenie woj. lubelskiego.

 


POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE – nabór wniosków

Już 18 marca 2019 r. rusza kolejna tura naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Działania pilotażowego programu MR są ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Pożyczkę można uzyskać na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. 

Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach:

https://open.frp.pl/informacje-dla-pozyczkobiorcow

https://inwestujwrozwoj.pl/

 Polsko-Amerykański Kongres „100 LAT WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA”

Przestrzeń do spotkania ludzi biznesu, nauki i kultury z Polski i USA, wymiana doświadczeń i omówienie możliwości podjęcia wspólnego działania to główny cel Kongresu Polsko-Amerykańskiego „100 lat wspólnego dziedzictwa”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 11-12 października 2018 r. Kongres wpisuje się w jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązania w roku 1919 stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA. Jest współorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Kongresu

W dniu 11 pażdziernika odbędzie się sesja wykłądowa i warsztatowa. Program wykładów i warsztatów dostęny jest na plakacie 

Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób studiujacych po rejestracji nalezy złożyć w UCRK (pokój C314, C-316) do dnia 8 października 2018 r.

____________________________________________________________

Fotorelacje z wydarzenia:

Kongres Polsko-Amerykański – wizyta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Kongres Polsko-Amerykański – spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 

Spotkanie Rektora KUL z Ambasador USA w Polsce

 

 

 

PODPISANIE UMOWY LICENCYJNEJ VCC

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał umowę licencyjną z Fundacją VCC w Lublinie. Tym samym staliśmy się Akademią Edukacyjną i Partnerem Ezgaminacyjnym VCC.

VCC (Vacational Competence Certificate) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Standard VCC umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie, podwyższenie czy zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji w zalezności od zmieniajacych się potrzeb rynku pracy. Nabycie przez Uczelnię licencji oznacza przeprowadzanie szkoleń certyfikowanych w standardzie VCC, z wykorzystaniem specjalistycznych maeriałow oraz przeprowadzanie egzaminów w standardzie VCC we współpracy z akredytowanymi Egzaminatorami VCC i Oparatorami systemu VCC.

 

 

PRZECIWADZIAŁANIE ZAGROŻENIOM PŁYNĄCYM Z ZACHOWANIA OSÓB W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W ramach współpracy z Portem Lotniczym Lublin SA mamy przyjemność współorganizować międzynarodową konferencję z obszaru bezpieczeństwa osób w obiektach użyteczności publicznej. Specjaliści praktycy oraz pracownicy lotniska z Izraela i Słowacji podejmą dyskusję na temat sposbów oceny zagrożenia, ryzyka i dbania o bezpieczeństwo ludności w miejscach użyteczności publicznej, zwłaszcza w takich miejscach jak lotniska, dworce itp.

Konferencja odbędzie się 4 października 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, w sali C-1031 (X piętro).

Zapraszamy do udziału w konferencji, zczegółowy program konferencji dostępny jest TUTAJ

Komitet organizacyjny:

     

 

Patronat honorowy:

    

___________________________________________________________________

Fotorelacja z wydarzenia.

 

 

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Z WOJ. LUBELSKIEGO – BEZPŁATNA KONFERENCJA

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Pani prof. dr hab. Krystyny Chałas, Pani dr Marty Buk-Cegiełki i Pani Beaty Cybulak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pozyskał grant z Lubelskiego Kuratorium Oświaty na realizację konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli ze szkół z województwa lubelskiego.

W ramach przyznanego grantu 18 października 2018 roku w konferencji na temat: „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych” weźmie udział 200 Dyrektorów i Nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z województwa lubelskiego.

Konferencja organizowana przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Szczegółowy program konferencji oraz plakat do pobrania dostępne są TUTAJ.

Liczba miejsc jest ograniczona i o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Kompletne zgłoszenia, tj. wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy oraz podpisaną klauzulę informacyjną  można przesłać w formacie PDF do 5 października 2018 r. na adres jacekt@kul.pl 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

____________________________________________________________

Fotorelacja z wydarzenia. 

 

Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Od 1 marca 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 12 mln złotych.

W ramach projektu zostanie wdrożony kompleksowy prorozwojowy program podnoszenia kompetencji:

 • STUDENTÓW
 • PRACOWNIKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ
 • PRACOWNIKÓW KADRY ADMINISTRACYJNEJ
 • KADRY KIEROWNICZEJ.

Działania edukacyjne i szkoleniowe będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych i we współpracy z pracodawcami.

O uruchomieniu poszczególnych form wsparcia będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www.kul.pl/centrumsp

 

 

 

12 MILIONÓW DOTACJI NA ROZWÓJ KUL

Miło nam Państwa poinformować, że Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój pozyskało blisko 12 mln zł na rozwój Uniwersytetu, głównie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i studentów.

Wniosek projektowy zajął 6 miejsce na liście rankingowej NCBiR.

Projekt pt. Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma na celu wdrożenie, we współpracy z pracodawcami, kompleksowego, prorozwojowego programu podnoszenia kompetencji studentów, pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej oraz modelu zarządzania kompetencjami w Uczelni, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych.

W ramach projektu zaplanowano, m.in.:

 • nowe programy kształcenia
 • certyfikowane szkolenia, warsztaty, dodatkowe zajęcia praktyczne i wizyty studyjne oraz staże dla studentów
 • zakup programu do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
 • szkolenia, kursy i zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich
 • szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i pracowników administracji.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2022 r. Łącznie weźmie w nim udział ponad 2200 osób.

O uruchomieniu poszczególnych form wsparcia będziemy informować na bieżąco.

 

DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ

Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń dla pracowników i pracodawców.

Więcej informacji o warunkach otrzymania dotacji na kształcenie można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w  Lublinie. 

 

GRANTY na INNOWACJE i INICJATYWY OBYWATELSKIE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi opcjami pozyskania dotacji na działania innowacyjne i wspierające podejmowanie inicjatyw przez obywateli:

1.GRANTY NA INNOWACJE SPOŁECZNE 

 • nabór wniosków do 5 lutego 2018 r.
 • dotacje w wysokości max 35 tys. zł.
 • wsparcie opracowania, przygotowania i upowszechnienia innowacji

2.KONKURS GRANTOWY FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO

 • nabór wniosków do 2 lutego 2018 r.
 • dotacje w wysokości 10 tys. zł.
 • wsparcie w następujących obszarach: nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami; działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers); działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych; działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe; prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym; rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

 

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU – perspektywy zawodowe

W najnowszym odcinku programu „Login: NAUKA”, realizowanego przez TVP Lublin o możliwościach zawodowych, jakie psychologom dają nasze studia podyplomowe PSYCHOLOGIA TRANSPORTU opowiadają prowadzący zajęcia:

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

oraz Pan Marek Marzel.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału na stronie TVP Lublin.

 

W NOWY ROK Z NOWĄ NAZWĄ

Od 3 stycznia 2018 roku w związku z poszerzaniem naszej działalności o nowe zadania funkcjonujemy pod nową nazwą.

Oddaje ona w lepszy sposób zakres kompetencji i plany rozwoju na najbliższe lata:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ROZWIJANIA KOMPETENCJI

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z WORD-em

Miło nam poinformować, że w dniu 1 grudnia 2017 podpisaliśmy umowę o współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.

Celem współpracy jest:

 • stworzenie przestrzeni badawczo-rozwojowej
 • umożliwianie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych odbywania praktyk i staży zawodowych
 • wzajemna współpraca na rzecz edukacji młodzieży
 • prowadzenie działalności dydaktycznej
 • wspierania Absolwentów KUL w rozwoju specjalistycznych kompetencji praktycznych (kursy, szkolenia specjalistyczne).

Umowa została podpisana dzięki staraniom Pani dr Doroty Bis, Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych.

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nabór wniosków do 15.11.2017

Ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawcy z Lublina mogą uzyskać dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji dla swoich pracowników w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. w sektorach priorytetowych: przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
 2. w zawodach deficytowych dla miasta Lublina – listę zawodów, na które jest aktualnie zapotrzebowanie określa  BAROMETR ZAWODÓW – Lublin 2017
 3. dla osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury.

Spełnienie jednego z powyższych warunków oraz jednego z warunków określonych przez Radę Rynku Pracy decyduje o przyznaniu środków.

Więcej informacji o warunkach przystąpienia do programu można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

W powyższe priorytety i zawody deficytowe wpisują się m. in. prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II następujące studia podyplomowe:

asystent rodziny
edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)
informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)
logistyka
praktyczna rachunkowość komputerowa
przygotowanie pedagogiczne
rachunkowość i podatki
psychologia transportu

 

RAZEM ODKRYJMY ŚWIAT PROGRAMOWANIA

Od września 2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Razem odkryjmy świat – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego i puławskiego”.

Celem projektu jest nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie nauczania programowania. Projekt obejmuje szkolenie kaskadowe dla nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek z 24 gmin gmin województwa lubelskiego oraz dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

W ramach projektu pracownicy KUL przeprowadzą szkolenia dla nauczycieli i zapewnią wsparcie mentorskie dla ich dalszych działań dydaktycznych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r. w konsorcjum z Wschodnim Klastrem Innowacji i Fundacją VCC w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

 

Patronat PTPO dla PSYCHOONKOLOGII

Kolejny kierunek studiów podyplomowych objęty patronatem. Tym razem „PSYCHOONKOLOGIA”, kierunek przygotowany przez Pana Doktora Piotra Mamcarza (WNS KUL), został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 

Studia zostały przygotowane specjalnie dla pracowników placówek medycznych, głównie absolwentów takich kierunków jak: psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, rehabilitacja, teologia, pedagogika, dietetyka.

Z pełnym opisem studiów można zapoznać się na stronie -> PSYCHOONKOLOGIA

 

 

Studia z honorowym patronatem MSWiA

Jubileuszowa 10 edycja studiów podyplomowych w zakresie administracji – rejestracji stanu cywilnego została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka. 

W czasie dotychczasowych 9 edycji ponad 400 Absolwentów podniosło swoje kompetencje urzędnika stanu cywilnego oraz uzupełniło wiedzę oraz umiejętności sporządzania dokumentów zgodnie z najnowszymi przepisami o aktach RSC.

 

Kreatywne warsztaty i piękne efekty – #LFN2017

Tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki jest dla nas wyjątkowa. KUL jest głównym koordynatorem, a nasza agenda zorganizowała kreatywne warsztaty introligatorskie.

Uczestnicy pod okiem Pana Jana Grochockiego, specjalisty w zakresie introligatorstwa artystycznego, edytora i miłośnika książek, przygotowali wyjątkowe notatniki.

Efekty można obejrzeć na naszym fanpage’u -> @Studia Podyplomowe KUL  

 

ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy wszystkich Absolwentów KUL oraz Studentów V roku do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej po niższych cenach.

W zależności od kierunku proponujemy do 10% zniżki na każdy semestr. Oferta dotyczy wybranych kierunków.

Więcej informacji można znaleźć -> TUTAJ

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nową formę wsparcia finansowego dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje: POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE.

Jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna w kwocie do 100 tys. zł. i obejmuje kształcenie wyłącznie na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia osób dorosłych.

Z pożyczki mogą skorzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terenie Polski.

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 18 września 2017 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie inwestujwrozwoj.pl 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wraz z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL przygotowujemy nowy kierunek studiów podyplomowych: CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Rekrutacja ruszy w nowym roku akademickim 2017/2018.

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności:

 • rozpoznawania zagrożeń, diagnozowania niebezpieczeństwa w sieci
 • skutecznego zachowywania się w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa w sieci w skali lokalnej, narodowej i globalnej
 • stosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.

Studia będą skierowane do osób zajmujących się:

 • zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem i kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów przesyłania i przetwarzania informacji o różnych stopniach poufności
 • administrowaniem systemami teleinformatycznymi

lub planujących podjąć pracę w tych zakresach.

 

ZARZĄDZANIE I MONITORING BADAŃ KLINICZNYCH

W roku akademickim 2017/2018 planujemy otworzyć kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych.

Osoby chętne na udział ww studiach podyplomowych zapraszamy do kontaktu z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT w Puławach, tel. 533-336-058 lub z Centrum Studiów Podyplomowych KUL – centrumsp@kul.pl 

 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – dofinansowanie 80-100%

Studia podyplomowe z dofinansowaniem nawet do 100%!
Zachęcamy do ubiegania się o środki na dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy Lublina mogą zyskać od 80% do 100% dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z sektorów priorytetowych:

 • przetwórstwa przemysłowego
 • transportu i gospodarki magazynowej
 • opieki zdrowotnej
 • pomocy społecznej
 • oraz w zawodach deficytowych dla miasta Lublina – dotyczy to nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych, samodzielnych księgowych).

W powyższe priorytety i zawody deficytowe wpisują się m. in. prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studia podyplomowe w następujących kierunkach:

Więcej informacji można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie