KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia podyplomowe- Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ADRESACI:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym;
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – pedagodzy i pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
Nauczyciele przedmiotów, a szczególnie nauczyciele języka polskiego, pracujący w szkołach podstawowych i szkołach średnich;
Nauczyciele wspomagający i asystenci uczniów;
Logopedzi, psychologowie i pedagodzy szkolni współpracujący z nauczycielami w diagnozowaniu potrzeb ucznia, wyznaczaniu wspierających działań wychowawczych i edukacyjnych oraz w realizacji wyznaczonego programu edukacyjno-terapeutycznego i okresowej ewaluacji postępów ucznia.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się